Domů / Plzeňský rozhled / BESIP opět získá krajské dotace  

BESIP opět získá krajské dotace  

Rada Plzeňského kraje doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci 700 000 Kč pro Centrum služeb pro silniční dopravu, které se zaměřuje na oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Jedná se o nekomerční aktivity zaměřené z velké části na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a kde se jeví prevence v oblasti BESIP jako velmi účinná.

„Cílem těchto aktivit je dosáhnout trvalého snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Převážná část prostředků BESIP je soustředěna do dopravní výchovy na školách, výcviku na dětských dopravních hřištích, organizování dopravních soutěží, zajišťování pomůcek k výuce, výcviku dopravní výchovy, seminářů, propagační činnosti, preventivních akcí pro veřejnost. Plzeňský kraj podporuje BESIP každoročně,“ sdělil náměstek hejtmanky Pavel Čížek.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …