Domů / Plzeňský rozhled / Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel

Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld. Kč, který byl meziročně o 24,4 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 9,3 mld. Kč. Vliv měl také menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,1 mld. Kč v důsledku nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

Dále došlo ke zlepšení bilance základních kovů, kde se zmenšil schodek o 2,9 mld. Kč. Zvýšil se přebytek bilance kovodělných výrobků a ostatních dopravních prostředků shodně o 1,7 mld. Kč a strojů a zařízení o 1,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v říjnu přebytkem 80,7 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 23,4 mld. Kč. Největší meziroční přírůstek aktiva ve výši 16,4 mld. Kč byl zaznamenán v obchodě s Německem.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 1,7 mld. Kč a dosáhl 45,2 mld. Kč. Zlepšila se především bilance obchodu s Ruskou federací o 6,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva).

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,7 % a dovoz o 3,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 3,2 %) a dovozu (o 2,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 5,6 % na 359,6 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 1,7 % na 326,2 mld. Kč. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen loňského roku.

V lednu až říjnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 142,1 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 0,4 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,2 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …