Domů / Plzeňský rozhled / Celkem 120 škol se rozhodlo zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání

Celkem 120 škol se rozhodlo zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání

V Plzni startuje osmnáctiměsíční projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách, zapojeno je do něj 120 škol včetně krajských, soukromých i církevních.  Cílí na ředitele, učitele, žáky, ale i na rodiče a odbornou veřejnost. 

Až do 31. prosince 2025 se díky němu budou vzdělávat ředitelé v manažerských dovednostech, učitelé absolvují akce na propojení formálního a neformálního vzdělávání, zaměří se na rozvoj digitálních dovedností včetně využití moderních forem ve výuce, děti se zapojí do žákovských parlamentů i projektu organizace Post Bellum, připraveny budou i další aktivity. Na projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání I OP JAK pro území ORP Plzeň poskytly dotaci Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

„Statutární město Plzeň velmi nadstandardně podporuje vzdělávání. Dovolím si říci, že kvalitou zázemí, výuky i rozsahem podpory patříme mezi nejlepší v zemi. Díky tomuto projektu se můžeme posunout ještě dál. Osobně považuji za skvělé například to, že učitelé mohou absolvovat workshopy zaměřené na digitální dovednosti,  zvyšovat své kompetence, což se poté promítne do zkvalitňování i zatraktivnění výuky, a to bude mít samozřejmě pozitivní vliv na žáky,“ přiblížila náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Ta byla zvolena předsedkyní Řídícího výboru MAP I OP JAK pro území ORP Plzeň, který je hlavním pracovním orgánem v rámci projektu. 

 Zapojeno je kromě Plzně ještě osm okolních obcí, tedy Letkov, Tymákov, Kyšice, Chrást, Nezvěstice, Šťáhlavy, Starý Plzenec a Dýšina. Projekt sdružuje 64 mateřských, 49 základních a 7 základních uměleckých škol s téměř 24 tisíci dětmi a žáky. Cílovými skupinami jsou kromě pedagogických i nepedagogických pracovníků, děti a žáci, rodiče i veřejnost, dále také pracovníci působící v oblasti zájmového vzdělávání dětí a další.

Co se týká konkrétních aktivit, mohou se školy zapojit do projektu organizace Post Bellum. Podporováno bude také fungování městského žákovského parlamentu, jenž vede ke zvyšování kompetencí mladých lidí pro demokratickou kulturu, zlepšení v oblastech vztahu žáků ke škole, motivaci k zapojení do života školy, ale i ke zlepšení komunikace žáků mezi sebou a jejich sociální vyspělosti.  Už od září se začnou rozbíhat vzdělávací akce pro management škol, tedy vedení škol, ale následovat bude i řada dalších dílčích aktivit pro pedagogy a poté žáky s cílem propojovat školské aktéry.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …