Domů / Plzeňský rozhled / Chceme si sousedit

Chceme si sousedit

Druhé kolo Regionálního fondu rozvoje s podtitulem „souSedíme si“ otevřela  Poštovní spořitelna, aby v něm podpořila vybrané nekomerční projekty zaměřené na rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí. V podzimním kole má Poštovní spořitelna k rozdělení připraveny 2 miliony korun. Od roku 2007, kdy byl program určený na podporu regionů a komunit poprvé spuštěn, získaly podporu desítky menších i větších projektů v částce přesahující 
22 milionů korun.
V letošním roce je Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny rozvržen na dvě grantová kola – jarní a podzimní. K rozdělení jsou v nich určeny celkem 4 miliony korun. První kolo grantového programu bylo vyhlášeno 26. března 2014 a Poštovní spořitelna v něm částkou 1 517 380 korun podpořila 22 projektů.
Druhé kolo Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny bude vyhlášeno
10. září a uzávěrka žádostí proběhne 15. října 2014. Do grantového programu se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.
V souladu s působením Poštovní spořitelny na Českých poštách, které jsou blízké zejména menším obcím, je hlavním tématem programu sousedství. Regionální fond rozvoje podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na projekty zaměřené na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007. Odborným garantem programu je od roku 2009 Nadace VIA. Do jarního kola se z Plzeňského kraje přihlásilo 6 projektů, přičemž uspěly dva z nich. Od roku 2009 podpořila ČSOB v tomto kraji již 11 projektů souhrnnou částkou 851 005 korun.

 Mezi podpořené projekty v Plzeňském kraji patří Chříčský komunitní sál.Projekt si klade za cíl komplexně řešit absenci kvalitní kultury, volnočasových a vzdělávacích aktivit podporujících dobré vztahy a společenství v zapadlém regionu Horní Berounky. Organizace Propolis chce v jeho rámci částečně svépomocí a formou brigád opravit prostor bývalé montovny dílů do aut, která se nachází příhodně na návsi. Prostor bude sloužit jako volnočasové a rodičovské centrum, základna pro obnovený divadelní spolek a mnoho dalších kulturních aktivit. K plánování využití tohoto prostoru budou přizváni jednotliví obyvatelé a skupiny, které by mohly prostor využívat.
Dalším byl Projekt „Natři to sousedovi“, který reaguje na stav zastaralého obchodního centra Atom v Plzni a jeho bezprostředního okolí. Aktivní lidé z řad místních obyvatel tento prostor opraví, natřou a vdechnou mu nový život. Hlavním cílem projektu je nejen samotná revitalizace prostředí obchodního centra, ale především podnícení veřejné debaty o možnostech měnit k lepšímu věci kolem sebe a postupné předávání odpovědnosti do rukou lidí z místní komunity. Na projektu se budou podílet nejen sociální pracovníci a děti a mládež z Klubu Atom, ale také zaměstnanci místních obchodů a pohostinství, studenti z blízkých škol a všichni sousedé, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …