Domů / Plzeňský rozhled / Chtějí ulehčovat těžkou situaci válečným uprchlíkům

Chtějí ulehčovat těžkou situaci válečným uprchlíkům

Plzeň se snaží maximálně ulehčovat těžkou situaci válečným uprchlíkům, řeší s nimi řadu situací. Velkou oporou je pro ženy s dětmi nejen při čekání na vyřízení dokladů, ale i při hledání ubytování či zajištění hygienických potřeb a podobně. Řeší už také zápisy dětí do škol. Na maximum je vytížena řada městských odborů, od sociálních služeb, přes odbor dostupného bydlení, školský odbor, odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení a další.

David Šlouf

Například naše městské Kontaktní místo pro bydlení v Jagellonské ulici se proměnilo v nouzové místo, které poskytuje zázemí pro dobrovolníky Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. Stovky lidí prchajících před válkou na Ukrajině jsou totiž vystaveny hlavně v dopoledních hodinách mrazivému počasí, když čekají na udělení povolení k pobytu,“ přiblížil náměstek primátora David Šlouf, jenž má koordinaci opatření na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům na starost.

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování města proto poskytl zázemí pro dobrovolníky a lidi z Ukrajiny čekající na odbavení pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Dobrovolníci na ulici před kontaktním místem pro bydlení rozdávají teplé nápoje, polévku a svačinu. „V prostorách čekárny kontaktního místa pro bydlení se mohou váleční uprchlíci ohřát a dojít si na toaletu. Matky s dětmi zde mohou přebalit svoje děti a v soukromí a teple je nakrmit nebo nakojit. Lidé si zde mohou zdarma vzít i respirátory. K dispozici je zde tlumočník a probíhá vydávání drobné materiální pomoci,“ uvedla Karolína Vodičková, vedoucí odboru.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Město Plzeň děkuje v tomto za spolupráci Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM, z. s. i Diecézní charitě Plzeň. Zároveň odbor ve spolupráci s katedrou antropologie ZČU a Gymnáziem na Mikulášském náměstí zajistil hlášení v budově Hlavního nádraží pro přijíždějící z Ukrajiny v jejich rodném jazyce. „Cílem hlášení je informovat přijíždějící, že v blízkosti nádraží se nachází krajské asistenční centrum pomoci,“ doplnil Jakub Václavů, vedoucí oddělení sociálního začleňování.

Velmi aktivní je také Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, který pomáhá s koordinací v místech větší koncentrace běženců, zapojuje se do párování ubytovaných s ubytovacími kapacitami, eviduje dobrovolné nabídky, tedy výpomoc a podobně, předává kontakty potřebným složkám. „Zajišťujeme také průběžné sbírky hygienických potřeb, vybavení a trvanlivých potravin, provádíme jejich třídění a koordinaci, dále zajišťujeme tisk zdravotních jazykových a komunikačních karet pro zdravotníky, distribuujeme je na EUC Kliniku Plzeň a do ordinací,“ uvedla vedoucí odboru Alena Hynková.

Zapojen je také magistrátní odbor školství. Lidé přijíždějící z Ukrajiny se mohou po příjezdu přihlásit v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (bývalý obchodní dům Prior), kde dostanou konkrétní kontakty na pracovnice Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a ty jim pomohou se zapsáním dětí do škol, pokud zde budou plnit povinnou školní docházku. Pro mimořádné situace dětí a žáků bez jakéhokoliv stávajícího zázemí bude fungovat adaptační skupina na 78. MŠ (děti ve věku 3 až 6 let) a návazně i v Centru volného času Radovánek a na 31. ZŠ (pro děti ve věku 6 až 10 let). Tyto školy jsou připraveny zajistit tuto službu na nezbytně nutnou dobu od pondělí 7. března.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně řídí koordinaci činností s Plzeňským krajem po linii krizového řízení. Dále zajišťuje spolupráci se složkami IZS a koordinuje činnost dobrovolných hasičů. Technicky a materiálně podporuje provizorní noclehárnu v hale TJ Lokomotiva s kapacitou 100 lůžek, řeší rozvozy potravin i potřebného materiálu.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve středu vyhlásí vítěze Finále o Zlaté ledňáčky a studentské ceny

Letošní 35. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se přehoupl do své druhé poloviny. Ve středu …