Domů / Plzeňský rozhled / Děti Země se odvolaly proti umístění obchodního centra AMESIDE

Děti Země se odvolaly proti umístění obchodního centra AMESIDE

Na Magistrát města Plzně zaslaly Děti Země v pondělí 17. října 2022  konkrétní důvody svého odvolání ze dne 4. října 2022 proti umístění záměru „Polyfunkční centrum AMESIDE“, které po zbořeném Kulturním domě Inwest chce v centru města postavit pražská firma Ameside, a. s. Děti Země ve čtyřech bodech kritizují stanovisko o kácení dřevin, závazné stanovisko EIA a stanovisko hygieniků. Dále upozorňují, že stavba je v rozporu s výsledkem místního referenda, který zde stavby s převahou obchodů neumožňuje. 

Ameside – vizualizace prostoru

„Podle právních analýz nemohlo být územní rozhodnutí pro obchodní centrum AMESIDE vůbec vydáno, neboť podle referenda z ledna 2013 zde nemůže stát žádná stavba, u níž převažují obchody a související činnosti. Třeba byty mají tvořit jen devět procent celkové plochy. Navíc je stavba ve srovnání s okolím objemově a výškově předimenzovaná, což by se v centru Plzně nemělo tolerovat,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého by krajský úřad měl územní rozhodnutí zrušit a záměr by měl být důkladně přepracován.

Děti Země v odvolání také žádají, aby magistrát přezkoumal zákonnost povolení o kácení osmi stromů s keři na ploše téměř 240 metrů čtverečních, neboť chybí odborné posouzení kvality těchto dřevin se stanovením jejich ekologické hodnoty, vysazení dvanácti nových stromů je nedostatečné, neboť bych jich mělo být aspoň čtyřicet, a tříletou péči o nové stromy by prodloužily na pět let i s povinností uhynulé stromy znovu vysadit. 

„Dále jsme požádali o změnu závazného stanoviska EIA, aby se na dvou třetinách všech střech vybudovaly tzv. biosolární střechy, což je kombinace tzv. zelené střechy s rostlinami a slunečních panelů na výrobu elektřiny, takže se zachytí déšť a zlepší mikroklima a navíc se elektřina vyrobí ekologicky,“ upozorňuje Patrik.

Čtvrtou odvolací námitkou Dětí Země je uložit do stanoviska hygieniků požadavek, aby se ke stavebnímu řízení změřily intenzity hluku v dotčeném území, aby bylo zřejmé, zda jsou limity zde nyní dodržovány.  Magistrát města Plzně by měl odvolání vyvěsit na úřední desce a pak spis se všemi vyjádřeními k němu poslat na krajský úřad v Plzni k rozhodnutí. O námitkách a návrzích Dětí Země budou rozhodovat i dotčené orgány.

Nové obří obchodní centrum AMESIDE v Plzni na ploše 2,5 hektarů s pěti bloky budov má stát v prostoru vymezeném Americkou třídou, Denisovým nábřežím, OD TESCO, poliklinikou a administrativními budovami. Součástí záměru je i parkoviště pro 1.466 aut. Celková podlahová plocha je 13,4 hektarů, přičemž byty mají tvořit 9 procent, administrativa 15 procent, občanská vybavenost 29 procent a obchody se službami 47 procent. Plánují se i zastřešené ulice se zelení. Výstavba centra měla původně probíhat v letech 2022 až 2026.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …