Domů / Plzeňský rozhled / Dluhy za místní poplatky dosahují téměř pěti milionů korun

Dluhy za místní poplatky dosahují téměř pěti milionů korun

Čtrnáctitisícové město Rokycany odpustí v rámci Milostivého léta 2023 příslušenství dluhů na poplatcích (jedná se zejména o navýšení poplatku či exekuční náklady) za obecní systém odpadového hospodářství, místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Rokycanská radnice

To však pouze v případě, že dlužník požádá o odpuštění příslušenství a zároveň do 30. 11. 2023 uhradí dlužnou částku na poplatku, ke kterému se příslušenství váže. Letošní oddlužovací akce začala 1. července a potrvá do konce listopadu. Navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hlavní město Praha.

„Co se týká města Rokycan – výše nedoplatků za místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, místní poplatek ze psů činila k 31. prosinci 2022 cca 4,7 milionu korun a týká se více než 1600 dlužníků. Rozhodný nedoplatek je nedoplatek na poplatku (dani) nebo na příslušenství tohoto poplatku fyzické osoby, který vznikl do 30. září 2022 a je, popřípadě byl, evidován u správce daně do 30. září 2022. Výše příslušenství k nedoplatkům na místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství a místních poplatcích ze psů činila ke konci roku 2022 částku cca 2,2 milionu korun,“ vysvětlila Michala Borečková, vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Rokycany.

V rámci snahy o snížení administrativní zátěže a nehospodárnosti vymáhání je také snaha o zánik nedoplatků na poplatcích a jejich příslušenství nepatrné hodnoty. Pokud se bude tedy jednat o neuhrazené nedoplatky na místním poplatku nebo na jeho příslušenství vzniklé do 30. 9. 2022 nedosahující jednotlivé výše 200 korun, tak zaniknou ke dni nabytí účinnosti zákona.

„Výjimkou je, pokud budou nedoplatky na místním poplatku či příslušenství činit v součtu evidovaných nedoplatků u města Rokycany výši přesahující 1000 korun – takovéto pohledávky jsou však maximálně v řádech kusů,“ doplnila Michala Borečková.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …