Domů / Plzeňský rozhled / Domácí průmysl dosáhl v roce 2019 rekordních tržeb

Domácí průmysl dosáhl v roce 2019 rekordních tržeb

Poslední rok před propuknutím pandemie onemocnění covid-19 byl pro český průmysl ve znamení úspěchu. Celkové tržby 6,6 bilionu Kč a vytvořená přidaná hodnota 1,3 bilionu Kč byly nejvyšší v novodobé historii našeho státu. Nejvýrazněji se na tomto úspěchu podílela výroba automobilů.

Nejvýznamnější složku domácího průmyslu představuje zpracovatelský průmysl. V roce 2019 zaměstnával 1,3 milionu osob (tj. 92 % osob zaměstnaných v průmyslu) a celkové tržby dosáhly výše 4,9 bilionu Kč. Vytvořená přidaná hodnota za rok 2019 dosáhla 1,1 bilionu Kč a podílela se 84 % na průmyslu v České republice celkem.

ilustrační foto – pixabay

Ve zpracovatelském průmyslu dominuje především výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (kromě motocyklů). Toto odvětví v roce 2019 zaměstnávalo přes 181 tis. osob, dosáhlo celkových tržeb ve výši 1,3 bilionu Kč (tj. 21 % tržeb za celý průmysl) a vytvořilo přidanou hodnotu přes 221 mld. Kč (tj. 17 % z přidané hodnoty průmyslových podniků).  Podle Karla Novotného z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ může motoristické fanoušky  těšit, že rok 2019 byl velmi úspěšný i pro výrobce jednostopých vozidel. Odvětví výroby motocyklů, zahrnující i výrobu elektrokol, meziročně zdvojnásobilo svoje tržby, které dosáhly 2,3 mld. Kč.  

Dařilo se i navazujícím odvětvím. Můžeme jmenovat například výrobu elektrických motorů, generátorů a transformátorů, která zaznamenala nárůst tržeb i přidané hodnoty o pětinu,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Mezi odvětví, která naopak zaznamenala pokles, patří výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství. Celkové tržby v roce 2019 meziročně klesly o 8,5 % a vytvořená přidaná hodnota o více než pětinu. Nejvíce byla zasažena výroba surového železa, feroslitin, a tváření za tepla společně s výrobou ocelových trubek a dutých profilů.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …