Domů / Plzeňský rozhled / Dotace pro Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021

Dotace pro Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021

Město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, obdobně jako v předchozích letech, vyhlásilo dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2021.  Alokovanou minimální částku 800 tisíc korun schválili radní města. Sběr žádostí dotačního programu proběhne od 26. do 28. dubna 2021.

Mgr. Eliška Bartáková

„Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně každoročně vyhlašuje dotační program zaměřený na podporu služeb, jež nepodléhají zákonu o sociálních službách, ale pro občany města Plzně jsou velkým přínosem. Podporované služby rozvíjejí základní síť sociálních služeb určených pro všechny cílové skupiny na území krajské metropole. Tyto služby není možné dotovat prostřednictvím dotačního programu Kofinancování sociálních služeb,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

V roce 2021 budou podpořeny dotační priority v oblasti dobrovolnictví a aktivního zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí, podpory se dostane i klientům při přechodu z pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, titul zohledňuje i aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany či zvyšování informovanosti ohrožené mládeže. O finanční podporu mohou žádat také preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně a město z tohoto programu podpoří mobilní specializovanou paliativní péči nebo domácí péči.

„V letošním roce je ve vyhlášeném dotačním programu alokována minimální finanční částka ve výši 800 tisíc korun. Limit na jednu žádost je stanoven na sto tisíc korun pro žádosti s jedním projektem, 200 tisíc korun pro žádosti se dvěma a více projekty a v případě oblasti aktivit podporující integraci cizinců a menšinové aktivit\ je částka stanovena na 50 tisíc korun,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …