Domů / Plzeňský rozhled / Holoubkovský potok bude mít opravené nejen břehové opevnění 

Holoubkovský potok bude mít opravené nejen břehové opevnění 

Za 4,1 milionu korun včetně DPH začalo Povodí Vltavy,  jako správce vodního toku Holoubkovského potoka, opravovat stávající spádový stupeň a břehové opevnění. Stavební práce jsou vyvolané stavem konstrukcí stupně a dlažeb, které jsou vlivem zvýšených průtoků významně poškozené a neplní již svoji funkci. Předpokládaný termín dokončení je 31.října.  

Práce zahrnují tři základní cíle:

1. Opravu betonové konstrukce stupně vybouráním stávající porušené konstrukce, rozebráním kamenných kvádrů, zhotovení nové konstrukce stupně ze železobetonu, osazení stávajících kamenných kvádrů včetně doplnění novými. Obnova betonové konstrukce bočních zdí, závěrového prahu vývaru a kamenné dlažby do betonového lože vývařiště, kamenný skluz pro zajištění migrace ryb a dalších vodních živočichů, obnova opevnění mezi koncem vývaru a koncem stavby na soutoku s Klabavou ve formě kamenné rovnaniny s urovnáním líce se závěrovým kamenným prahem.

2. Opravu opevnění nad stupněm – vybourání stávajícího betonového prahu, rozebrání zbytků kamenných dlažeb. Zhotovení nové konstrukce betonového prahu a kamenné dlažby do betonového lože v úseku mezi prahem a stupněm.

3. Oprava výběžku mezi Holoubkovským potokem a Klabavou – rozebrání stávající kamenné dlažby, realizace opěrné betonové patky a betonového prahu, obnova kamenné dlažby do betonového lože.

 

 

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …