Domů / Plzeňský rozhled / Jednoletý dotační program kultury na rok 2021 za čtyři miliony

Jednoletý dotační program kultury na rok 2021 za čtyři miliony

Rada města Plzně schválila vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2021. Finance jsou určeny na podporu celoroční umělecké a kulturní činnosti a na podporu uměleckých a kulturních projektů. Každoročně je pro tento dotační program určena celková částka ve výši čtyři miliony korun.

Eliška Bartáková

Více než dvacet let existuje propracovaný dotační systém finanční podpory kultury ve městě Plzni. Jde o podporu širokého spektra kulturních aktivit, zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Doplnila, že u programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly tematické okruhy navrženy v souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2020–2030.

V září uskuteční Odbor kultury Magistrátu města Plzně seminář pro žadatele o dotaci. „Jeho náplní bude seznámení s vyhlášeným dotačním programem, postup při vyplňování žádosti a informace o eliminaci rizik porušení rozpočtové kázně při případném přidělení dotace a jejím čerpání,“ doplnila Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Dodala, že minimální výše požadované i poskytnuté dotace je 20 tisíc korun a maximální výše 300 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt, vyjma institucí s více pobočkami.

V programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly stanoveny tyto tematické okruhy: Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury. 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …