Domů / Plzeňský rozhled / Každoročně podporuje Plzeňský kraj finančně hasiče i policisty

Každoročně podporuje Plzeňský kraj finančně hasiče i policisty

V letošním roce byly takto  například pořízeny pro policii přístroje pro odbor kriminalistické techniky a expertíz sloužících k dokumentaci protiprávního jednání, přístroje pro přípravu genetických vzorků – kvantifikátor, koncentrátor, minilab s příslušenstvím.

Speciální vybavení pro zásahovou jednotku zahrnovalo např. suchý oblek pro potápěče ke zkvalitnění výkonu jejich zásahové jednotky, člun Bombardier s příslušenstvím a podvalníkem, hydraulický systém pro násilné otevírání dveří, balistický štít, automatický defibrilátor, vozidlové radiostanice MATRA ke zlepšení spojení v rámci spolupráce složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací, náhrada za dosluhující typ radiostanic. Obměněna byla také síťová infrastruktura CISCO, která je klíčová pro spojení jednotlivých složek policie.

Pro Hasičký záchranný sbor PK v tomto roce zajistil kraj obměnu protiplynového automobilu, doplnění Biohazard komory do CHL Třemošná, obměnu chemického kontejneru, stejně tak dílčí obměnu mycích a čistících strojů pro údržbu požárních stanic.

Mimo tyto plánované nákupy Plzeňský kraj v tomto roce poskytl policii věcný dar v podobě nosičů balistických plátů (vesty) v hodnotě 150 tisíc korun a tři kusy defibrilátorů v hodnotě 120 tisíc korun, obojí pro Speciální pořádkovou jednotku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …