Domů / Plzeňský rozhled / Klenotem turistické nabídky se má stát zámek Zelená Hora

Klenotem turistické nabídky se má stát zámek Zelená Hora

Zámek Zelená Hora u Nepomuka, známý zejména z filmu Černí baroni, má zcela mimořádný význam v historii a kultuře České státu. Plzeňský kraj ve spolupráci s dalšími partnery inicioval zahájení rozhodujících kroků, které umožní návštěvníkům poznat Zelenou Horu také jako působiště sv. Vojtěcha, místo spjaté se zázračnou sochou Panny Marie Zelenohorské, dále jako areál spojený s nedalekým bývalým cisterciáckým klášterem, nebo jako objekt nálezu Rukopisu zelenohorského, či založení Jednoty zelenohorské.

Zámek Zelená Hora

Kulturní památka zámek Zelená Hora je vyhledávaným turistickým cílem. Každoročně na toto místo zavítá několik desítek tisíc návštěvníků. Ti oceňují jak výjimečnost lokality, tak její bohatou a rozmanitou historii i kulturní a duchovní program, s nímž se na Zelené Hoře setkávají, přestože podmínky k tomu v danou chvíli nejsou příliš dobré.

Partneři, včetně Plzeňského kraje, obce Klášter, města Nepomuk, Ministerstva kultury ČR, Paměti národa a Matice sv. Jana Nepomuckého, se na společném setkání shodli na podpoře na podpoře stěžejních kroků, které povedou k uskutečnění představy, jak využít zámek Zelená Hora. Tuto studii nechal zpracovat Plzeňský kraj.

Zámek Zelená Hora, foto Jiří Beroušek

Podle této vize by měla Zelená Hora nabídnout komplexní návštěvnický program založený na nejvýznamnějších historických fenoménech, s nimiž je zámek spojen. Konkrétně jde například o obnovení návštěvnické trasy v zámeckých interiérech. Ta zde byla přístupná veřejnosti ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Pro její rekonstrukci stále existují a jsou dostupné dobové artefakty. Návštěvníka může přitáhnout i místo nálezu Rukopisu zelenohorského, původní středověké podzemí, hradní poutní kostel nebo místo výhledu ze zámecké věže. Zájem návštěvníků o novodobé dějiny bude směrován na moderně pojaté expozice založené na příbězích konkrétních osobností a pamětníků a reflektující období totalitních režimů včetně perzekuce selského stavu, církví a věřících, šlechty apod.

pódium na Zelené Hoře

Areál zámku Zelená Hora a především jeho okolí utrpělo zejména v časech totality, kdy jej využívala armáda. Současný technický stav vyžaduje zásahy, které omezí bezpečnostní rizika a také zajistí návštěvníkům základní obslužný standard, jako jsou například parkování, toalety, prostor pro občerstvení apod.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …