Domů / Plzeňský rozhled / Koupí pozemku rozšíří Centrum sociálních služeb Stod  

Koupí pozemku rozšíří Centrum sociálních služeb Stod  

Rozhodující krok pro realizaci projektu „Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod“ učinila krajská rada tím, že rozhodla o výkupu pozemků v katastrálním území Mantov.

Zastupitelstvu kraje proto doporučila schválit výkup par. č. 1420 o výměře 3716 m² zapsaného u Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, pro obec Chotěv a k. ú. Mantov za kupní cenu 9 998 000 korun, tj. za cenu v daném místě a čase obvyklou.

Pozemek bude po realizovaném výkupu a po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předán k hospodaření Centru sociálních služeb Stod, které díky tomu bude moci rozšířit kapacity pobytových služeb pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování tím, že zde vybuduje dva nové rodinné domy s kapacitou  6 osob. První pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování a do druhého by byly přesunuti stávající obyvatelé z pronajatých bytů, u nichž postupně dochází ke ztrátě samostatnosti. Přemístěni budou do nové domácnosti.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …