Domů / Plzeňský rozhled / Peníze pro lepší činnost domácí hospicové péče

Peníze pro lepší činnost domácí hospicové péče

Dotační  program nazvaný „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“  schválila Rada Plzeňského kraje. Byly pro něj alokovány v rozpočtu na letošní rok 3 miliony korun  a zadána pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

Ta obsahují specifikaci podmínek a požadavků pro předložení žádostí a účel, na který mohou být peněžní prostředky kraje poskytnuty. Tyto informace budou zveřejněny na serveru: e-Dotace. Domácí hospicovou péčí se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí.

 „Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé jeho rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků,“ dodal náměstek hejtmana Pavel Hais s tím, že součástí poskytovaných služeb v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …