Domů / Plzeňský rozhled / Kraj vykazuje lichotivý přebytek 447 milionů korun

Kraj vykazuje lichotivý přebytek 447 milionů korun

Informativní zprávu o aktuálním stavu hospodaření kraje za I. čtvrtletí roku 2023 projednala Rada Plzeňského kraje. Výsledek hospodaření kraje (před účetní závěrkou) vykazuje ke konci března 2023 přebytek ve výši 447,2 milionů korun.

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje

„Plzeňský kraj zatím hospodaří bez vážnějších problémů, daří se mu díky dobré bilanci plnění daňových příjmů, kdy za období leden až duben bylo již připsáno o 296,3 mil. Kč více, než za stejné období roku 2022. Vyšší příjmy jsou zejména z důvodu lepšího výběru daně z přidané hodnoty (+114), daní od právnických osob (+86) a daní od zaměstnanců (+66). V porovnání s rozpočtem daňových příjmů na rok 2023 dosahujeme zatím „rovnoměrného“ plnění dle schváleného rozpočtu Zastupitelstvem PK,“ informoval radní pro oblast ekonomiky Pavel Strolený.

V oblasti financování tzv. individuálních projektů jsou za I. čtvrtletí 2023 vykázány příjmy 215 mil. Kč a výdaje 217 mil. Kč, tedy v přibližně shodné výši, a proto nebylo potřeba dalšího krytí z cizích zdrojů. Zatím nebylo z revolvingového úvěru čerpáno.  Z předloženého přehledu stavu zůstatků na bankovních účtech kraje vyplývá hodnota vlastních finančních prostředků necelých 1,5 mld. Kč.

Za I. čtvrtletí 2023 byly připsány Plzeňskému kraji v rámci zhodnocování volných zdrojů kreditní úroky ve výši 14,9 milionů korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …