Domů / Plzeňský rozhled / Lidem vadí hluk z ulice, vandalismus a kriminalita

Lidem vadí hluk z ulice, vandalismus a kriminalita

V rámci kvality bydlení se statistika v rámci mezikrajského porovnání regionů zabývá také hodnocením bezpečnosti, pořádku a dalších ukazatelů. Plzeňský kraj v tomto směru patří k lepšímu průměru, i když v samotné Plzni to není právě nejlepší. 

Na hluk z domu, resp. z ulice, si stěžovalo nejvíce domácností v Hl. městě Praze (17,8 %) a Olomouckém kraji (17,5 %), nejméně v krajích Plzeňském (6,3 %) a na Vysočině (6,4 %). I když meziročně se hodnocení kritéria hlučnosti zhoršilo o 1,0 p. b., v porovnání s ostatními kraji si na hluk z domu, resp. ulice, stěžovalo nejméně domácností právě v Plzeňském kraji. V ČR označilo bydlení v hlučném prostředí 12,8 % domácností.

Znečištěné okolní prostředí hodnotily nejhůře domácnosti v Hl. městě Praze (13,2 %), Ústeckém a Moravskoslezském kraji (shodně 10,6 %). Nejnižší podíl domácností označil znečištěné prostředí jako nevyhovující v krajích Libereckém (2,3 %) a Jihočeském (2,6 %). Znečištěné okolní prostředí nevyhovovalo 3,6 % domácností Plzeňského kraje (čtvrté nejnižší místo mezi kraji). V ČR uvedlo bydlení v znečištěném okolním prostředí 7,7 % domácností.

Vandalství a kriminalitu v okolí považovaly za nejhorší domácnosti v Hl. městě Praze (9,8 %) a Ústeckém kraji (9,5 %). Výskyt vandalství a kriminality v okolí označil jako problém nejnižší podíl domácností v krajích Zlínském (0,9 %), Jihočeském a Vysočina (shodně 1,6 %). Za nevyhovující bydlení z důvodu vandalství a kriminality označilo 2,8 % domácností v Plzeňském kraji (osmé nejvyšší místo mezi kraji). V ČR označilo za nevyhovující bydlení z důvodu vandalství a kriminality 5,0 % domácností.

V roce 2022 se v Plzeňském kraji podle subjektivních názorů jednotlivých domácností kvalita bydlení meziročně zhoršila ve znečištěném okolním prostředí, vandalství a kriminalitě v okolí (shodné meziroční zvýšení obou kritérií o 1,3 p. b.) a hluku z domu resp. ulice (meziroční zvýšení o 1,0 p. b.).  Trend kvality bydlení, který se potvrdil v Plzeňském kraji v minulých šetřeních, se mírně zhoršil.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …