Domů / Plzeňský rozhled / Meziroční růst cen potravin v červenci opět zrychlil

Meziroční růst cen potravin v červenci opět zrychlil

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu.

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,5 %, zemního plynu o 1,3 %, tuhých paliv o 5,7 %, nájemného z bytu o 0,8 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 % a ceny tepla a teplé vody o 0,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny masa o 1,7 %, olejů a tuků o 6,8 %, nealkoholických nápojů o 2,3 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,2 %, sýrů a tvarohů o 2,6 % a polotučného trvanlivého mléka o 5,3 %. Ceny zeleniny klesly o 2,2 %, z čehož ceny brambor byly nižší o 13,6 %. Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly nižší ceny lihovin o 1,4 % a piva o 1,8 %.  Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 1,9 %.

„Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v meziročním růstu. Ten dosáhl hodnoty 17,5 %. Oproti minulému měsíci ceny vzrostly o 1,3 %, což byl nejmírnější meziměsíční nárůst od letošního února,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 19,3 % z červnového 18,0 %). Růst cen masa zrychlil na 21,7 % (v červnu 20,4 %), sýrů a tvarohů na 20,5 % (v červnu 17,5 %), olejů a tuků na 53,4 % (v červnu 42,0 %). Naopak ceny brambor zmírnily svůj růst na 11,2 % (v červnu 24,3 %). V oddíle bydlení meziročně vzrostly především ceny elektřiny o 33,6 % (v červnu o 31,6 %), zemního plynu o 59,8 % (v červnu o 57,8 %) a tuhých paliv o 41,1 % (v červnu o 34,0 %). V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů na 43,6 % (v červnu 47,5 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,9 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, tepla a teplé vody o 19,2 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší zejména ceny mouky o 64,1 %, chleba o 29,9 %, polotučného trvanlivého mléka o 40,2 %, másla o 60,9 % a ostatních jedlých olejů o 66,2 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 14,3 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 24,0 % a ubytovacích služeb o 20,1 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 19,3 % (v červnu o 20,1 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen nových bytů pro vlastní bydlení a stavebních prací.  Ceny zboží úhrnem vzrostly o 20,0 % a ceny služeb o 14,0 %.  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 10,6 % (v červnu 9,4 %).

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Stezka Perličky víly Terezky láká na nové prvky i v lese Obecníku

Už v roce 2017 vybudovalo město Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku další atraktivní cíl rodinné turistiky, …