Domů / Plzeňský rozhled / Místo po Klatovské budou automobily jezdit po nové estakádě?

Místo po Klatovské budou automobily jezdit po nové estakádě?

Do nově upravené trasy v úseku Sukova – Borská – Přemyslova a na nově vybudovanou estakádu přes řeku Mži až k ulici Karlovarská chce převést plzeňská radnice silnici I. třídy z její současné trasy Klatovskou a Karlovarskou třídou. Cílem projektu je zásadně zklidnit provoz na Karlovarské třídě, v sadech Pětatřicátníků a na Klatovské třídě, tedy na hlavním silničním tahu Plzní.  Pokud vše půjde tak, jak má, mohla by být estakáda, a tím i zklidnění Klatovské, zrealizováno v roce 2033. 

O záměru hovořil na setkání s občany náměstek primátora Aleš Tolar,  foto: město Plzeň.

„Podle odborníků na sebe nová estakáda stáhne až 18 tisíc automobilů denně. Spodní části Karlovarské třídy ulehčí až o 13,5 tisíce vozidel, sadům Pětatřicátníků pak o 7,4 tisíce. Tento projekt podporujeme i proto, že je obsažen v platném územním plánu z roku 2016 a je zahrnut také v zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Od 90. let do současnosti byla navíc zpracována řada prověřovacích studií. Začínalo se čtyřpruhovou komunikací s mimoúrovňovými křižovatkami, nyní se v úseku Borská – Přemyslova – Karlovarská plánuje pouze komunikace dvoupruhová s úrovňovými křižovatkami a úrovňovým přecházením. Prověřovala se dokonce i možnost průjezdu areálem Škodovky, ale tato možnost se nepotvrdila,“ přiblížil Aleš Tolar.

Projekt by měla realizovat státní organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), město Plzeň na jeho přípravě spolupracuje. V květnu 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Dne 1. února 2021 stejný úřad rozhodl o prodloužení platnosti stanoviska EIA do 13. května 2027. Je zpracovaný předběžný geotechnický průzkum. Byla vypracována technická studie řešení estakády. V srpnu 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování technicko-ekonomické studie. Získání územního rozhodnutí se předpokládá pro rok 2025, stavebního povolení v roce 2029.

„K dispozici máme také analýzu dopadu výstavby estakády na dopravní situaci ve městě, zpracoval ji Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. Matematický model simuloval dopravní zátěž po stavbě estakády a porovnával ji se současným stavem. Dle analýzy bude mít přeložení komunikace největší efekt, přinese největší zklidnění Karlovarské a Klatovské třídy,“ doplnil Aleš Tolar.

spodní část Klatovské třídy

Analýza také uvádí, že by se po výstavbě estakády mohlo zhruba 2300 vozidel vrátit ze Západního okruhu k cestě městem, nejde však o množství, jež smysl okruhu znehodnotí.  Navíc nová silnice povede mimo obydlené části, Klatovská díky tomu bude bezpečnější a přívětivější. Počítá se i s její úpravou, zmenšením prostoru pro auta a snížením jejich rychlosti, s omezením průjezdu pro kamiony, vybudováním většího počtu přechodů, cyklistických pruhů a dalšími opatřeními. Toto je však  možné realizovat až poté, kdy Klatovská přestane být silnicí I. třídy, tedy, až se silnicí I. třídy stane estakáda.

Kvůli výstavbě nové komunikace je k demolici určeno pouze několik už spíše vybydlených domů v Kalikově a Kotkově ulici, a to kvůli úpravě křižovatky s Přemyslovou a Radčickou ulicí. Co se týká zeleně, dotkne se estakáda Lochotínského parku, avšak jen jeho okraje. Zásah do zeleně nebude zásadní, protože estakáda povede přes údolí, silnice bude vybudována na pilířích.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …