Domů / Plzeňský rozhled / Na myslivecký večer v  Líšné dorazili vyznavači Hubertova cechu

Na myslivecký večer v  Líšné dorazili vyznavači Hubertova cechu

Vše začalo úderem osmnácté hodiny, kdy do zrekonstruované a vkusně vyzdobené Hospůdky na návsi dorazili vyznavači Hubertova cechu se svými drahými polovičkami. Slavnostní myslivecký večer v Líšné nedaleko Zbirohu na Rokycansku má svůj pečlivě připravený a lety prověřený scénář.

Téměř šedesát lidí se zájmem o myslivost se příjemně baví a pozvolna vstřebává informace o mysliveckých zvycích i tradicích, které jsou součástí českého národního kulturního dědictví. A je dobře, že myslivecké spolky na Rokycansku včetně Líšné k tomu výrazně přispívají. Ani letošní rok nebude výjimkou. Akce se připravují v Litohlavech (myslivecký den – 8. června) a v Siré (odpoledne s přírodou – 22. června) s vydatnou podporou rokycanské záchranné stanice živočichů.

Pasovaní lovci – David Mašek, Eva Ungermanová, Tomáš Valenta a Pavel Bělohlávek

Po slavnostním zahájení mysliveckými trubači Jitkou Maxovou a Františkem Svejkovským následuje několik hudebních vstupů a poté za zvuků loveckých fanfár nastává pasování na lovce zvěře – Davida Maška a Evy Ungermanové za ulovení svého prvního jelena evropského a Tomáše Valenty a Pavla Bělohlávka za skolení prvního daňka. Oceněn byl i stávající myslivecký hospodář Tomáš Valenta, který ulovil nejvíce kusů zvěře v honitbě s více než tisíci hektary. V této honitbě, kterou obhospodařuje místní spolek, se vyskytuje kromě výše jmenované zvěře i zvěř sičí, mufloní, srnčí a samozřejmě i černá. Z drobné zvěře zde můžeme spatřit zajíce, bažanty i koroptve a tak se má více než dvacet členů spolku co ohánět.

nejlepší lovec Tomáš Valenta

Pestrý program je složen nejen z informací o bohaté činnosti místních myslivců, ulovených trofejí, ale slouží především k obveselení přítomné společnosti. Myslivci tak jasně dokazují, že jsou veselou cháskou, kde není nouze o legraci. Zároveň je za nimi vidět i kus poctivě odvedené práce nejen pro přírodu, ale i kulturní dění v obci. Na své si přicházejí i milovníci trofejí, neboť součástí večera bylo i představení ulovených kusů. K všeobecného obveselení přispívá i pečlivě připravená kulturní vložka v rámci připomenutí myslivecké latiny. Myslivci opět dokázali, že dokáží nejen přiložit ruku k  dílu, ale že se umí i skvěle bavit. I to totiž přispívá k  lepšímu náhledu veřejnosti na myslivost,“ uvedl Pavel Moulis, myslivec a ochránce přírody.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …