Domů / Plzeňský rozhled / Na své trápení rozhodně nejste sami!

Na své trápení rozhodně nejste sami!

Plzeň přispěje na speciální pomůcky i léčebné metody dalším těžce zdravotně znevýhodněným občanům. Co žadatel, to silný příběh. V letošním roce se dostalo finanční podpory více jak třem desítkám Plzeňanů s hendikepem. 

Mgr. Eliška Bartáková

Celkem 416 tisíc korun poskytne město Plzeň jako dar devíti osobám, které kvůli svému zdravotnímu hendikepu vyžadují speciální pomůcky a léčebné metody. Příspěvky žadatelé získají například na invalidní vozík, neurorehabilitační pobyt, speciální fyzioterapie a další. Podporu schválili zastupitelé.

„Zdravotně znevýhodněným tím přispíváme na kompenzační pomůcky, zdravotní pobyty a aktivity, kterou jsou velmi nákladné a které pojišťovny nehradí v plné výši nebo vůbec. Co žádost, to velmi silný příběh. Věřím, že penězi pomůžeme nejen s úhradou nezbytných nákladů pomáhajících ke zvýšení kvality života hendikepovaných, ale posílíme tímto i vědomí žadatelů, že na své trápení nejsou sami,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková, jež má ve své gesci sociální oblast.

ilustrační foto

Program podpory zdravotně postižených občanů vyhlašuje a administruje magistrátní odbor sociálních služeb, který následně ze svého rozpočtu poskytuje dary fyzickým osobám.

„V letošním roce měl odbor za tímto účelem k dispozici 900 tisíc korun, po navýšení z přebytku hospodaření města dalších 200 tisíc korun. Ani 1,1 milionu korun však nestačí pro pokrytí všech žádostí. Zdravotně postižených, zejména v řadách dětí, bohužel, přibývá. I to je důvodem, proč v těchto dnech je rozpočet pro letošek zcela vyčerpán a proč pro rok nadcházející budu iniciovat navýšení této kapitoly v rozpočtu odboru o další finanční prostředky,“ doplnila rezortní náměstkyně Eliška Bartáková.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je obec Kařez

Soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje 2022, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec …