Domů / Plzeňský rozhled / Národní park Šumava a jeho divoká příroda láká – krize, nekrize

Národní park Šumava a jeho divoká příroda láká – krize, nekrize

Divoká příroda ve spojení s infrastrukturou Správy NP Šumava jsou stále větším lákadlem. Jasně to dokládají data ze sčítačů na území Národního parku Šumava a také návštěvnost informačních a návštěvnických center na Šumavě. Návštěvnost Šumavy byla v roce 2023 dokonce vyšší, než v době před vypuknutí pandemie koronaviru.

Bezmála 2,4 miliony návštěvníků si v roce 2023 užily krásy Šumavy. Je to zhruba o 300 tisíc lidí více, než v roce 2019, tedy v roce před pandemií Covid 19, která zásadně ovlivnila návštěvnost Šumavy na celé dva roky. Rok 2022 sice znamenal pokles návštěvnosti o 8 procent, ale i tak byla návštěvnost vyšší  než v „předkovidových letech“.

„Se zaujetím jsme tak čekali, jakou návštěvnost Národního parku Šumava ukáže rok 2023. Zdálo se totiž, že zvýšený zájem o divokou přírodu v letech 2020 až 2022 byl způsobený vynucenými restrikcemi, kdy bylo zásadně omezené cestování, ale i další kulturně společenské aktivity. Vývoj návštěvnosti v první polovině roku toto očekávání podporoval, ale celoroční návštěvnost hovoří přesně o opaku a to i v době vysoké inflace a rostoucích cen,“ vysvětluje mluvčí Správy Národního parku Šumava  Jan Dvořák. 

V roce 2023 došlo k nárůstu celkové návštěvnosti území NP Šumava o 2 % ve srovnání s rokem 2022. Průměrný růst návštěvnosti od roku 2018 dokonce ukazuje 3,6 %. Více než 40 % návštěvníků přichází do NP v období letních prázdnin. Zimní sezóna tvoří jen zhruba 13 % z celkové návštěvnosti.

„Stále silnější je podzimní sezóna, především září. Zpožděný nástup tepla po skončení zimy zvýšil návštěvnost v měsících květnu a červnu na 8%, resp. 10%. Došlo k vyrovnání celkového průběhu návštěvnosti odpovídající roku 2019 tj. před „kovidovými“ lety,“ doplňuje Josef Štemberk ze Správy NP Šumava, v jehož gesci je právě vyhodnocování návštěvnosti.

Zajímavé také je, že tzv. overturismus je i přes vysokou návštěvnost pozorovaný spíše okrajově a to v závislosti na místě a čase v souvislosti s dalšími podmínkami.  O příliš vysoké návštěvnosti je možné hovořit pouze na těch nejznámějších turistických cílech a parkovištích, ale jen v souvislosti s hlavní turistickou sezónou a v závislosti na počasí. I tak je možné hovořit o overturismu spíše v řádech hodin  než dní.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …