Domů / Plzeňský rozhled / Nejvíce nezaměstnaných je na Klatovsku a Domažlicku, nejméně na jihu

Nejvíce nezaměstnaných je na Klatovsku a Domažlicku, nejméně na jihu

V květnu bylo na Úřadu práce   v Plzni  nově zaevidováno 1 738 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 193 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 86 osob. Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v pěti okresech, nejvíce v okresech Klatovy (- 7,1 %) a Domažlice (- 6,2 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve dvou okresech, nejvíce v okrese Plzeň-jih (+ 1,6 %). 

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Plzni 6 846 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,9 %. V evidenci bylo 2 038 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.   Ke stejnému datu bylo evidováno také 568 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 78 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku se zvýšil o 62 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Úřad práce Plzeň

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 273 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,9 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 5. 2024 klesl o 0,2 p.b. a činil tak 2,8 %. V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,2 p.b.

Podíl nezaměstnaných stejný  nebo vyšší  než republikový průměr nevykázal žádný okres v kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Plzeň-jih (2,1 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,2 %, u nezaměstnaných mužů se snížil na 2,5 %.

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …