Domů / Plzeňský rozhled / Obnova historické aleje v Litohlavské ulici konečně začne

Obnova historické aleje v Litohlavské ulici konečně začne

Lipová alej v Litohlavské ulici bývala jednou z nejvýznamnějších historických alejí v Rokycanech. Jedná se však o lípy se sekundárními korunami a s infekcemi kmenů v důsledku závažného poškození chybně prováděnými řezy před rokem 1992. 

lipová alej, foto pixabay

Kromě toho do jejich kořenového prostoru zasahuje několik vedení inženýrských sítí, které vznikly také v minulosti. Jsou převážně ve vlastnictví jiných subjektů než města Rokycan, například plyn, elektřina, telefon. V roce 2014 zde provozovatel plynovodu provedl jeho rekonstrukci a přitom odstranil značnou část této aleje, pokácel totiž všechny stromy v ochranném pásmu plynovodu. Lípy, které zůstaly, mají poškozené kořeny, i když se výkopy dělaly ručně.

Problém spočívá v tom, že výsadba nových stromů v blízkosti plynovodu ani jiných inženýrských sítí již není možná. Řešením je tak změna prostorového uspořádání ulice, která bude zahrnovat nejen novou alej, ale také nový chodník a úpravu komunikace tak, aby vznikl nový prostor pro obnovu stromořadí v úseku mezi křižovatkou s ulicí U Plynárny a Klostermannovou ulicí.

starosta Rokycan Václav Kočí

„Proto město Rokycany zahájilo již před několika lety přípravu celkové rekonstrukce Litohlavské ulice. Jejím prvořadým cílem je obnova historické lipové aleje a dále zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i silniční dopravy “ sdělil starosta města Rokycany Václav Kočí.

Součástí stavby  bude rekonstrukce vozovky, nová parkovací stání, chodníky a vjezdy, rekonstrukce vodovodu a přípojek, úprava kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení a sadové úpravy – zejména výsadba nové aleje, konkrétně 46 lip.  Stavba zahrnuje také revitalizaci okolí mohyly Madlonova pluku z 19. století. V předprostoru pomníku se objeví červenolistý dub letní.  Podél chodníku a v blízkosti nového budoucího posezení s lavičkami se plánuje výsadba nízkých půdopokryvných keřů a růží. U mohyly bude živý plot z ptačího zobu obecného. Prostranství nově doplní lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.

I když město teprve vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby, je třeba začít co nejdříve s kácením zbylých dřevin tak, aby se uskutečnilo v době vegetačního klidu, a především aby nenarušilo hnízdění ptáků. Proto jsou práce naplánované v období od 8. do 15. března.

Konkrétně se bude kácet 23 lip velkolistých, tři jasany ztepilé u mohyly Madlonova pluku, jeden smrk pichlavý za křižovatkou s Klostermannovou ulicí a 18 smrků ztepilých nevhodně vysazených na levém břehu řeky Klabavy.  Kromě uvedených smrků zůstanou na svém místě veškeré stromy v úseku od křižovatky s Klostermannovou ulicí k Litohlavskému mostu. Jedná se zejména o tři mohutné duby, stromořadí vzrostlých lip i řada mladých lip, vzrostlé habry i břehový porost. Také dvě břízy před Inzulou se vyhnou kácení. Součástí stavby je výsadba 47 nových stromů.

Stavební práce na samotné stavbě by měly začít do konce prvního pololetí letošního roku, trvat budou asi sedm měsíců.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …