Domů / Plzeňský rozhled / Program „Sázíme budoucnost“ podpoří výsadbu stromků

Program „Sázíme budoucnost“ podpoří výsadbu stromků

Přes než 1,5 milionu korun rozdělí Nadace Partnerství mezi zájemce o podzimní výsadby stromů. Žadatelé z řad obcí, škol, spolků nebo církví mohou získat na jednotlivý projekt od 10 do 60 tisíc korun. Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let. Výzva je otevřena do konce července, detaily nabízí web www.nadacepartnerstvi.cz/granty

Foto Nadace Partnerství

Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let rekordní.  „Díky našim partnerům se výrazně podařilo navýšit objem grantů. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvedáme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po 3 roky. Věříme, že masivnější podpora výsadby a ochrany stromů přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu a podpoří zadržování vody,“ shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.

Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října do listopadu letošního roku.

Foto Nadace Partnerství

Více než 1,5 milion korun se podařilo do programu získat díky podpoře nových i stávajících partnerů.

„Jako řetězec s největším počtem téměř 400 prodejen u nás chceme být našim zákazníkům i široké veřejnosti dobrým sousedem a podílet se na zdravém a příjemném prostředí pro všechny. I proto jsme se rozhodli stát se součástí projektu Sázíme budoucnost. Zavázali jsme se, že ho podpoříme výsadbou nových stromů v lokalitách, kde se nacházejí, nebo brzy budou stát naše prodejny,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY.

Foto Nadace Partnerství

Pravidelnou grantovou podporu stromů do volné krajiny a extravilánu měst uděluje Nadace Partnerství již od roku 2004. Vloni podpořila více než 35 komunitních projektů částkou přesahující milion korun. Veškeré informace o grantech lidé najdou na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Originální balet Sněhurka přitančí až k vám domů

V polovině února spustilo Divadlo J. K. Tyla on-line cyklus První řada u Vás doma, díky …