Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň dokončí vloni započatou opravu Rooseveltova mostu

Plzeň dokončí vloni započatou opravu Rooseveltova mostu

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s centrem Plzně prošel kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce opravou, která začala v loňském roce. Letos o letních prázdninách dokončí Správa veřejného statku města Plzně opravu spodní stavby Rooseveltova mostu v části přes Tyršovu ulici. Náklady na opravu jsou 12,2 milionu korun včetně DPH. Dokončení opravy mostu ze strany města Plzně neomezí dopravu.

Rooseveltův (Saský) most

Opravy Rooseveltova mostu doděláme v koordinaci se stavebními pracemi na opravě Tyršovy ulice, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Staveniště předáme zhotoviteli 24. července, práce zahájí 27. července a délka provádění prací je stanovena na 70 po sobě jdoucích kalendářních dnů,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Stavba navazuje na první etapu z loňského roku a zahrnuje odstranění dříku stávajícího pilíře, zhotovení nového a uložení na nová ložiska. Provedena bude sanace všech podpěr estakády až po řeku Mži a výměna ložisek na opěrách u Tyršovy ulice, sanace spodní stavby estakády a na závěr terénní úpravy.

Rooseveltův most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická, a nakonec most přes řeku Mži.

Na celém mostě   vloni obnovili vnější železobetonové římsy a části chodníků. Opravou prošlo zábradlí, které bylo ošetřeno novým protikorozním nátěrem, a kompletně  obnovili povrch vozovky mostu. V rámci opravy mostu byly vyměněny stávající dožilé mostní závěry. U mostu přes Mži provedli stavebníci výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřeli. Vzhledem k tomu, že se při provádění rekonstrukce zjistil horší stav mostní konstrukce v části přes Tyršovu ulici, bylo nutné letos navázat opravou spodní stavby tohoto mostu, která se ale provozu na mostě nedotkne. Náklady na loňskou etapu se pohybovaly okolo 25 milionů korun včetně DPH.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …