Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň podpoří ubytovatele formou finančního daru

Plzeň podpoří ubytovatele formou finančního daru

Zastupitelé města Plzně schválili poskytnutí podpory 21 provozovatelům ubytovacích zařízení, formou daru jim z městského rozpočtu uvolní 2 448 369 korun. 

plzeňská radnice

Jedná se o subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu, které za období od 1. ledna 2020 do 8. února 2021 odvedly za své hosty a klienty poplatek z pobytu. O jeho vrácení ve formě daru mohli město požádat. Radnice jim chce tímto krokem pomoci eliminovat či zmírnit negativní ekonomické dopady koronavirové krize. Žádosti je možné podávat do 30. června 2021.

„Letos 8. února zastupitelé rozhodli o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu, to znamená o zrušení povinnosti výběru a odvodu místního poplatku z pobytu na území města Plzně, a to s účinností od 9. února 2021. Dále rozhodli také právě o poskytnutí finančního daru pro poskytovatele úplatného pobytu, kteří v souladu se zmíněnou vyhláškou odvedli místní poplatek z pobytu za období od 1. ledna 2020 do 8. února 2021. Hodnota daru se bude rovnat výši odvedeného poplatku,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …