Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň připravuje kompletní opravu Bendovy ulice

Plzeň připravuje kompletní opravu Bendovy ulice

Více než padesát milionů korun je město Plzeň připraveno investovat do kompletní rekonstrukce Bendovy ulice na Jižním Předměstí. První etapa oprav v úseku ohraničeném ulicemi Korandova a Koperníkova by měla být hotova už letos. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Město v této lokalitě už v červenci realizovalo opravu povrchu vozovky v Nerudově ulici.

plzeňská radnice

Plánovaná oprava Bendovy ulice zapadá do koncepce investic do dopravní infrastruktury města Plzně. Opravujeme komunikace pro automobily i pěší tak, aby ulice byly bezpečnější pro řidiče i chodce, lépe průjezdné a aby byly příjemné i pro své obyvatele. Proto je většina rekonstrukcí plánována jako kompletní, tedy včetně parkovacích míst a parkových úprav. V současné době rekonstruujeme například ulici Terezie Brzkové, Píseckou, Štefánikovu, Křimickou a řadu dalších. Jejich opravy byly záměrně naplánovány i na prázdninové měsíce, kdy je doprava v Plzni o něco klidnější. Všem obyvatelům města děkujeme za trpělivost,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Mgr. Roman Zarzycký

Když se opravovala Nerudova ulice, zněly hlasy obyvatel Bendovy ulice, že u nich je rekonstrukce potřeba také. „O nevyhovujícím stavu Bendovy ulice víme a její rekonstrukci připravujeme. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele, práce budou zahájeny na podzim,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar s tím, že opravy obou ulic na Jižním Předměstí musely být naplánovány kvůli omezením v dopravě postupně.

Nejprve byla na řadě méně náročná oprava zhruba čtyřsetmetrového úseku Nerudovy ulice mezi Klatovskou a Kardinála Berana, kde byl vyměněn povrch vozovky. Opravy za necelých šest set tisíc korun i s DPH trvaly deset dní a uskutečnily se na začátku letošního července.

Bendova ulice dlouhá necelý půl kilometr bude rekonstruována kompletně v celé své délce. „Opravena tedy bude vozovka, chodníky i parkovací pruhy. Celá stavba je navržena jako bezbariérová s oboustranným chodníkem šířky zhruba dva a půl metru, který umožní bezpečnější pohyb pěších. Vybudován bude také oboustranný podélný parkovací pruh, díky kterému se zlepší průjezdnost ulice. Ta je v současném stavu nevyhovující,“ popsal Aleš Tolar úpravy Bendovy ulice.

Kromě dopravního řešení bude součástí stavby odvodnění všech zpevněných ploch, kompletní výměna stávajících vodovodních řadů, včetně částí přípojek. V celém rozsahu stavby je zároveň navržena kompletní rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, včetně veřejných částí přípojek. Dále bude v celém rozsahu stavby provedena kompletní výměna veřejného osvětlení, provedena úprava světleného signalizačního zařízení v křižovatce s Klatovskou třídou a realizovány další přeložky inženýrských sítí, které si tato stavba vyžádá. Plánovány jsou i sadové úpravy.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …