Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň připravuje městskou kompostárnu za 40 milionů korun

Plzeň připravuje městskou kompostárnu za 40 milionů korun

Výstavba městské kompostárny by měla začít ve druhé polovině letošního roku vedle areálu Čistírny odpadních vod v Plzni na Doubravce. Stavbu financuje a provozovatelem kompostárny bude společnost Čistá Plzeň. Na ploše 11 tisíc metrů čtverečních má být ročně zpracováno 5 tisíc tun bioodpadu.

Takto funguje kompostárna v Dobřanech

Jsme před vydáním stavebního povolení, projekční práce začaly už loni. Letos chceme zahájit výstavbu, předpokládáme, že kompostárnu dobudujeme v polovině příštího roku,“ informoval první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák, do jehož gesce mimo jiné spadá odpadové hospodářství a dozor nad činností městské firmy Čistá Plzeň. Z jejího rozpočtu bude stavba kompostárny financována a Čistá Plzeň bude městskou kompostárnu provozovat.

Náklady   jsou očekávány ve výši 38 milionů korun bez DPH, a to včetně sanace podloží a přeložky vodovodního řadu. Společnost Čistá Plzeň zároveň podává žádost o spolufinancování z dotačního titulu SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 40 procent nákladů.

Předpokládá se, že městská kompostárna ročně zpracuje 5 tisíc tun bioodpadu. To odpovídá potřebám města – ročně je v Plzni podle statistik Čisté Plzně vyprodukováno mezi 3,7 až 4,1 tisíce tun bioodpadu. Plocha areálu kompostárny, včetně plochy pro uskladnění technologických materiálů nutných pro výrobu kvalitního kompostu, se bude rozléhat na 11 tisících metrech čtverečních. Projekt je připraven tak, že v případě potřeby může být plocha rozšířena, technologie upravena a navýšeno množství zpracovávaného bioodpadu.

V městské kompostárně bude zpracováván bioodpad svezený z území města Plzně, a to prostřednictvím sběrných dvorů, kam ho obyvatelé Plzně mohou zdarma odkládat. Dále prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů, které jsou sezonně přistavovány na téměř čtyřech desítkách míst v okrajových místech Plzně, kde jsou zahrádky. Odpad z hnědých nádob na kuchyňský odpad o objemu 240 litrů, které jsou rozmístěny v ulicích města, se v kompostárně kvůli velmi špatné jakosti zpracovávat nebude.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …