Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňská ZOO nabídne návštěvníkům velký Ochranářský den

Plzeňská ZOO nabídne návštěvníkům velký Ochranářský den

Poslední prázdninový pátek v zoo nabídne návštěvníkům velký Ochranářský den. Benefiční akce má upozornit na nedostatek vody v krajině, přinese inspiraci a zajímavé rady, jak může každý z nás s vodou hospodařit. Akce proběhne ve spolupráci s Vodárnou Plzeň a. s., s nadšenými školními kolektivy, dobrovolníky a ochranářskými institucemi.

V rámci mezinárodní spolupráce budeme také propagovat kampaň EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií) pro rok 2020-21 s názvem Which Fish – Kdyby ryby …

Výtěžek z celého snažení putuje na sbírkový účet zoo na podporu záchranných projektů, které zoo podporuje. Více: https://www.zooplzen.cz/aktuality/promo/chci-pomoci-prirode.aspx

Program:

10.00

Akce startuje u hlavní pokladny, kde si návštěvník může vyzvednout kartičku k soutěžní stezce, pokud chce jít v průvodu čtyř řek, pak zde dostane kapku vody jako společné poznávací znamení a také si zde může zakoupit lístek do vodní tomboly.

10.00–14.00

Vodní stezka, aneb každá kapka se počítá – Návštěvník sbírá na 15 stanovištích vodní stezky symbolické kapky vody, správné odpovědi zapisuje do kartičky. V cíli, v Lochotínském amfiteátru pak správné odpovědi promění v symbolické kapky vody a navlékne si je do náramku.

Voda a hasiči z Doubravky – Lochotínský amfiteátr –– jak hasiči hospodaří s vodou; pravidelné rosení dětí

Vodní bar z Vodárny Plzeň a.s. – ochutnávka vody – Lochotínský amfiteátr

10.00-16.00

Vodní tombola v Lochotínském amfiteátru – v průběhu je kdykoliv možné si vyzvednout ceny z toboly

10.00-17.00

Stanoviště nadšených škol a ochranářských organizací s tématem kampaně Which Fish- Kdyby ryby …

Vodárna Plzeň a.s. – Česká řeka v horní části zoo pod statkem Lüftnerka – tvůrčí dílny a důležité infomace

Záchranářské středisko s tématem vody kolem nás a s nejlepším vodním hospodářem v krajině – bobrem. Malování na obličej.

Derbianus – spolek na záchranu největší antilopy světa, antilopy Derbyho – naproti výběhu žiraf

Termovize v zoo – ukázky moderních technologií

Tvoření a aktivity v Lochotínském amfiteátru – malování rybek na plátěné tašky, výroba pískových obrázků, promítání tematických filmů, za hezkého počasí ukázky sokolnictví

14.00 – vyvrcholení celého dne

Průvod „čtyř řek“ (Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy) z Lochotínského amfiteátru k České řece. Sraz do průvodu všech označených účastníků kapkou vody a dětí z příměstského tábora v  batikovaných tričkách je ve 14.00 v amfiteátru. Průvod zamíří k expozici České řeky, kde bude generální partner Zoo a BZ Vodárna Plzeň a. s. vítat samici vydry říční Janinku. Cestou v průvodu se všichni naučí jednoduchou píseň, kterou pak Janince zazpívají. 

Zahradou budou v průběhu celého dne procházet „vodárenské hostesky“ s vodou a budou vyprahlým návštěvníkům nabízet vodu k osvěžení! 

 O čem je kampaň „Which Fish?“

Asi ¾ států má přístup k moři. Česká republika tvoří spolu s dalšími asi 47 státy zbylou čtvrtinu států vnitrozemských, což ale neznamená, že by se nás problematika moří a oceánů neměla týkat.

Povrch zeměkoule je ze tří čtvrtin tvořen oceány. I proto mají pro život na Zemi klíčový význam – mimo jiné uvolňují do atmosféry dvě třetiny kyslíku. A tato skutečnost by i suchozemce žijícího v zemi uprostřed Evropy bez přímého přístupu k moři měla trochu zajímat. A nejen tato.  Za posledních několik desítek let se oceány dramaticky změnily. Odhaduje se, že z nich zmizela polovina mořských obratlovců! A naopak v nich skončilo obrovské množství odpadů, zejména těch plastových. Živočichové v nich mohou uvíznout, nebo je omylem požít. V jejich tělech se kumulují mikroplasty vzniklé rozpadem plastů. Tyto částice spolu s toxickými látkami nashromážděnými v mořských tvorech se pak mohou dostat i na náš stůl. 

Mnoho lidských činností, jako je nadměrný rybolov, destruktivní metody rybolovu, znečištění moří nebo klimatické změny, však vážně ohrožují nejen oceány a moře, jejich funkce ekosystému, potravních zdrojů, ale hlavně jejich a potažmo i naši budoucnost. Cílem kampaně „Which Fish“ je upozornit na problematiku nadměrného rybolovu a podpořit ochranu obchodně využívaných mořských druhů organismů. Zaměřuje se také přímo na zoologické zahrady a akvária.

Ryby jsou nejprodávanější komoditou na světě hned po čaji, kávě, banánech a cukru. Ročně je vyhozeno 72 milionů tun nechtěných vedlejších úlovků. 76 % světových lovišť je plně loveno nebo přelovováno. Pokud bude nadměrný rybolov pokračovat, světová loviště se zhroutí do roku 2050.

Největší hrozby:
Nadměrný rybolov
Ničivé rybolovné praktiky
Znečištění

Cíle kampaně:
1. VEŘEJNOST: Snížit tlak na nadměrně lovené populace a podpořit spotřebu přehlížených druhů
2. ZOO: Krmit rybami z udržitelných zdrojů (sádky)
3. AKVÁRIA: Rozšířit sbírky o nové druhy a zvýšit jejich populace chovem v lidské péči

Více se můžete dozvědět na https://whichfish.eu/.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …