Domů / Plzeňský rozhled / Po silnici a po řece dál přes moře až do vesmíru

Po silnici a po řece dál přes moře až do vesmíru

S náměstkem ministra dopravy České republiky Bc. Václavem Bernardem, starostou městyse Všeruby o dopravě a její budoucnosti, a to nejenom o té silniční. Pane náměstku, není žádným tajemstvím, že v dopravní infrastruktuře hodně pokulháváme za sousedními státy.

Náměstek ministra dopravy Václav Bernard

To máte naprostou pravdu a nijak tento fakt nezpochybňuji. Bohužel to zpoždění je 10 i více let. Za tuto situaci mohou naši dávní předchůdci, kteří doslova zastavili veškeré projektování důležitých dopravních staveb. V důsledku toho došlo k výraznému zpoždění realizace staveb, které jsou zcela zásadní pro intermobilitu a propojení se sousedními státy EU.

Není to pouhá výmluva?

V žádném případě. Musím ještě doplnit, že k zastavení infrastrukturních staveb došlo právě v období, kdy z fondů Evropské unie bylo možné pro oblast dopravní infrastruktury čerpat významné finanční prostředky. To jsme promeškali a nyní máme před sebou nelehký úkol. Dohnat co nejrychleji toto zpoždění. První kroky jsme již učinili a jeden z těch zásadních byl právě během českého předsednictví v Radě EU, kdy se nám podařilo v rámci revize, jak základní, tak rozšířené Transevropské dopravní sítě prosadit celou řadu významných a pro Českou republiku důležitých dopravních úseků a koridorů.

Sedíme spolu v refektáři jezuitské koleje v Klatovech, kde jste měl besedu s občany. Proto se nabízí otázka, zde nedojde ke zpoždění obchvatu města Klatov.

Termín dokončení této přeložky je listopad 2024 a k plnému zprovoznění by mělo dojít v květnu 2025. Už v listopadu příštího roku bude tato přeložka schopna odvést část tranzitní dopravy, která v současnosti prochází širším centrem městem Klatovy. Obchvat je z tohoto pohledu velmi významný, nejen pro město Klatovy, ale i celé Pošumaví. Na vaši otázku tedy odpovídám, že uděláme vše proto, aby byl termín dodržen.

nádraží Klatovy

Jak to bude s klatovským nádražím?

Tam je nyní v pokročilé fázi příprava rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice. Situace se vyvíjí velmi dobře a blížíme se k finálnímu dokumentu. Ten je potřebný k tomu, aby Správa železnic mohla vyhlásit soutěž na její rekonstrukci. Jedná se o historicky cenou budovu, která je památkově chráněnou a cílem pro nás je citlivá rekonstrukce v kombinaci s kvalitním a moderním zázemím pro cestující a občany Klatov

Z nádraží, pane náměstku, se nyní přesuňme do přístavu k moři.
Aktuálně disponujeme přístavními plochami v blízkosti samotného centra Hamburku. Ty ovšem nejsou v současné době ve stavu, kdy by mohly sloužit říční a už vůbec ne námořní dopravě. Navíc již brzy skončí 99leté období, po které máme možnost pronajaté území na základě Versailleské mírové smlouvy užívat.

Má Česká republika zájem o přístavní plochy v Hamburku?

Já jsem jednoznačného názoru, že by Česká republika jakožto vnitrozemský stát měla o nová přístavní území v Hamburku usilovat. Hamburk je velmi lukrativní adresa, už jen proto, že jde o třetí největší přístav Evropy, do kterého se z ČR dá velmi elegantně dostat po vodě. Snažíme se jednání posunout tak, abychom do budoucna pro Českou republiku zajistili přístup k moři včetně kvalitního zázemí pro říční dopravu. Vzhledem k právě probíhající snaze o geopolitickou změnu, kterou Evropa dnes prochází, si myslím, že je to nejlepší alternativa k dopravním módům, které máme dnes k dispozici. S kvalitní spolehlivou labskou vodní cestou by to byl obrovský přínos pro Českou republiku.

náměstí v Klatovech

Jakou souvislost mají Klatovy s vesmírem?

Klatovy mají to privilegium, že zdejší firma vyrábí komponenty pro evropskou nosnou raketu Ariane 6. Česká republika je zapojena do vývoje a výroby nosných raket Ariane 6 Evropské kosmické agentury. Bezpochyby se jedná o významnou příležitost pro rozvoj strojírenského průmyslu v České republice a když budeme konkrétní, tak i klatovského regionu. Vnímejme vesmír tou vizí, že se jednou stane naší součástí. Firma ATC Space v blízké době významně přispěje k rozvoji autonomní inteligentní dopravy a město Klatovy bude jejím prostřednictvím u toho. (re)

 

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …