Domů / Plzeňský rozhled / Pomohou se stabilizací i s obnovou venkova

Pomohou se stabilizací i s obnovou venkova

Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení tradičního Programu stabilizace a obnovy venkova   2021 s alokací 60 milionů korun. Z důvodu snížení finančních prostředků v dotačním programu oproti letům 2016–2020 nebude vyhlášen dotační titul Integrované projekty (pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje) a v dotačním titulu Projekty obcí byla snížena maximální  dotace pro obce nad 1 000 obyvatel na 300 tisíc korun.

Vyhlášeny budou dva dotační tituly:

Projekty obcí PSOV PK 2021 – Projekty obcí: dotace na pořízení, opravy, rekonstrukce hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu dětského hřiště nebo sportoviště, opravu kapličky, hřbitovní zdi atd.). Žadatelem může být obec PK do 2 000 obyvatel a dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel.

Obce do 1 000 obyvatel mohou požádat o dotaci 100-500 tisíc korun, pro obce nad 1 000 obyvatel je max. výše dotace 300 tisíc korun. V tomto dotačním titulu obce podávají každý rok okolo 340 žádostí o dotaci.

Foto Pixabay

Územní plány: dotace na pořízení územního plánu pro obce PK do 2 000 obyvatel. V rámci dotačního titulu Územní plány získaly v minulých letech dotaci vždy všechny obce, které o ni požádaly. Stejně jako v předešlých dvou letech budou v tomto dotačním titulu zvýhodněny tzv. „brdské obce“ – jednak mohou požádat o vyšší částku než ostatní žadatelé a také mohou požádat i na změnu platného územního plánu (která jinak podporována není) – pokud tato změna byla vyvolaná objektivními změnami v území v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje je vyhlašován Plzeňským krajem od roku 2005 s cílem pomoci venkovským oblastem kraje. PSOV PK je obcemi velmi oblíben zejména pro svou jednoduchost. Pro malé obce je to často jediná možnost, jak získat dotaci na opravu, rekonstrukci nebo pořízení svého nemovitého majetku. Od roku 2008 podporuje kraj také pořízení nových územních plánů.

Předpokládaný příjem žádostí pro Projekty obcí je v termínu 3. 2. – 16. 2. 2021, pro Územní plány v termínu 3. 2. – 10. 2. 2021.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Industriální stezka se proměnila ve stopovací hru

Industriální stezka po historických zajímavostech bývalého cukrovaru či tramvajové vozovny a současného areálu DEPO2015 se …