Domů / Plzeňský rozhled / Požáry způsobily v roce 2021 škodu ve výši 172 milionů korun

Požáry způsobily v roce 2021 škodu ve výši 172 milionů korun

V roce 2021 došlo ke vzniku 1 019 požárů, což znamenalo meziroční pokles o 6,1 %. Nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů měl zajisté vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců v posledních několika letech. Ve sledovaném období 2011 až 2021 vzniklo nejvíce požárů v roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region zařadil na třetí místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (1,8 požárů na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR podílel 6,3 %.

Škoda způsobená požáry v roce 2021 byla vyčíslena na 172 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k poklesu o 7,1 %. Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 168,5 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla nižší o 100,5 tis. Kč než průměr ČR (269,0 tis. Kč). Během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 844,4 mil. Kč.

V roce 2021 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 63 osob a ve sledovaném období od roku 2011 se jednalo o průměrnou hodnotu počtu zraněných osob v kraji, v meziročním srovnání počet zraněných vzrostl o 53,7 %.  Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň‌-‍město (30,3 %), přesto byl počet požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel v tomto okrese druhý nejnižší (1,6). Naopak nejvyšší hodnoty nabyl tento ukazatel v okrese Tachov (2,2). 

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Plzeň-město (42,5 %), přímá škoda zde dosáhla částky 73,0 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší v okrese Rokycany, kde dosáhla částky jen 9,3 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Plzeň-město (236 tis. Kč), nejnižší v okrese Klatovy (94 tis. Kč). Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (42,4 %), a to v hodnotě 358,1 mil. Kč.

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory.

 

   

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Soutěž Památka Plzeňského kraje 2022 zná své vítěze

Den památek Plzeňského kraje se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konal již popáté. Součástí slavnostního …