Domů / Plzeňský rozhled / Požáry způsobily v roce 2021 škodu ve výši 172 milionů korun

Požáry způsobily v roce 2021 škodu ve výši 172 milionů korun

V roce 2021 došlo ke vzniku 1 019 požárů, což znamenalo meziroční pokles o 6,1 %. Nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů měl zajisté vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců v posledních několika letech. Ve sledovaném období 2011 až 2021 vzniklo nejvíce požárů v roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region zařadil na třetí místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (1,8 požárů na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR podílel 6,3 %.

Škoda způsobená požáry v roce 2021 byla vyčíslena na 172 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k poklesu o 7,1 %. Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 168,5 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla nižší o 100,5 tis. Kč než průměr ČR (269,0 tis. Kč). Během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 844,4 mil. Kč.

V roce 2021 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 63 osob a ve sledovaném období od roku 2011 se jednalo o průměrnou hodnotu počtu zraněných osob v kraji, v meziročním srovnání počet zraněných vzrostl o 53,7 %.  Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň‌-‍město (30,3 %), přesto byl počet požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel v tomto okrese druhý nejnižší (1,6). Naopak nejvyšší hodnoty nabyl tento ukazatel v okrese Tachov (2,2). 

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Plzeň-město (42,5 %), přímá škoda zde dosáhla částky 73,0 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší v okrese Rokycany, kde dosáhla částky jen 9,3 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Plzeň-město (236 tis. Kč), nejnižší v okrese Klatovy (94 tis. Kč). Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (42,4 %), a to v hodnotě 358,1 mil. Kč.

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory.

 

   

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Vyrobí repliku původních stavidel těchonického rybníku

V Těchonicích na Klatovsku se chystá  již 7. ročník tesařského sympozia, který pořádá Regionální  řemeslné …