Domů / Plzeňský rozhled / Rokycanskou nemocnici čeká zásadní modernizace

Rokycanskou nemocnici čeká zásadní modernizace

Po zpracování dispoziční studie rekonstrukce a dostavby nemocniční budovy čeká Rokycanská nemocnice už jen na stavební povolení na základě projektové dokumentace, na níž pracuje. Na jaře příštího roku pak budou zahájeny stavební práce. Modernizace nemocnice se uskuteční za provozu, a proto v postupných etapách. Hned v prvních dvou získá krajské zařízení nové dominanty v podobě bočních věží rozšířeného ambulantního traktu. Rokycanská nemocnice je poslední z krajských nemocnic akutní péče, která čeká na výraznější modernizaci.

Rokycanská nemocnice

Nová přístavba a současná modernizace stávajících dispozic zajistí rozšíření a efektivnější provozní uspořádání zdravotnických pracovišť včetně zajištění kompaktnosti dle současných trendů medicíny. Zároveň pak minimalizuje omezení provozu během rekonstrukce. „Hlavním cílem rekonstrukce je zvýšit kvalitu a komfort péče a zároveň zlepšit její dostupnost v regionu zejména u specializovaných zákroků a výkonů. Nezbytnou podmínkou přitom je trvalé zachování stávajícího provozu nemocnice. Z těchto důvodů jsme zvolili variantu přístavby obou částí ambulantního traktu a v dalších etapách i lůžkového traktu,“ vysvětluje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Nemocniční komplex bude i nadále uspořádán ve tvaru písmene H, kdy v přední, severní části, budou i nadále umístěny ambulance a administrativa. Novinkou budou dvě čtyřpodlažní věže na koncích křídel ambulantního traktu, které vzniknou právě kvůli navýšení prostorových kapacit hned v první etapě. V druhé etapě se do nich přesune stávající ambulantní péče a začne modernizace prostoru mezi nimi. Do modernizovaného ambulantního traktu se po dokončení druhé etapy přesunou i ambulance z jiných částí budovy.

Rokycanská nemocnice – modernizace

 „Dispoziční studie popisuje už velmi detailně rozmístění a dispozice jednotlivých místností v celém ambulantním traktu od kanceláří přes čekárny až po samotné ambulance, vyšetřovny či zákrokové sálky i ambulantní část rehabilitačního oddělení. Už přesně víme, kde budou ambulance konkrétních odborností. Prostory se totiž přímo přizpůsobují jejich potřebám,“ vysvětluje předseda představenstva Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma.

V zadním traktu budovy zůstanou výhradně lůžkové stanice, které budou modernizovány také průběžně za provozu s ohledem na pacienty. Ve středním spojovacím krčku zůstane komplement, kam patří laboratoře, rentgeny, centrální sterilizace, operační sály a s rekonstrukcí zde vznikne nový urgentní příjem.

Nový koncept nemocnice zamezuje vzhledem ke zkušenostem ze současnosti křížení mezi ambulantní a lůžkovou částí nemocnice, tedy mezi takzvanými out-pacienty přicházejícími zvenku a in-pacienty v hospitalizační péči. Toto členění je v souladu se současnými trendy s ohledem na potřeby a možnosti rozdělení částí nemocnice při výjimečných stavech, kterým je například pandemická situace. Počítáno je také s přístupností celého komplexu pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace.

Rokycanská nemocnice – vizualizace

Projekt modernizace nezahrnuje přemístění lékárny a transfuzního oddělení ze současných prostor mimo hlavní budovu. Lékárna i nadále zůstane v objektu u vstupu do nemocničního areálu. Novinkou ovšem bude zastřešení chodníku mezi lékárnou a nemocnicí. Transfuzní oddělení dále zůstane v budově vedle lůžkového traktu. Jeho klienti se ale dočkají lepšího parkování. Modernizace totiž počítá se stržením některých starších samostatně stojících technických staveb, které jsou minimálně využívané a chátrají. Místo nich vznikne z části jedna z věží a z části je zaplní parkoviště pro personál a právě dárce krve a dále zeleň.

„Nemocnice v Rokycanech sice v minulosti upravovala jednotlivá pracoviště, ale spíše tím pouze reagovala na jejich dílčí potřeby a vývoj daného typu péče. Nyní je třeba modernizovat nemocnici jako celek včetně inženýrských sítí a hlavně komplexního řešení dispozic a umístění oddělení, ambulancí i nezdravotnických provozů tak, aby vše lépe odpovídalo požadavkům medicíny 21. století,“ uzavírá hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …