Domů / Plzeňský rozhled / Stavební povolení a hodnota stavebních prací v roce 2020

Stavební povolení a hodnota stavebních prací v roce 2020

Vydaná stavební povolení v České republice za rok 2020 zaznamenala mírný meziroční pokles. Stavební úřady vydaly méně stavebních povolení a i orientační hodnota těchto povolení klesla. Výstavba budov v roce 2020 převyšovala produkci inženýrského stavitelství. Celorepublikový pokles těchto povolení však neodpovídal tendenci v Plzeňském kraji, kde počet stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem vzrostla. Došlo k nárůstu počtu stavebních povolení na výstavbu budov i na inženýrské stavby, ale na rozdíl od celorepublikového zaměření počet vydaných stavebních povolení na inženýrské stavby převyšoval vydaná povolení na výstavbu budov.

České republice bylo vydáno k 31. 12. 2020 celkem 85 988 stavebních povolení (včetně povolení územně nečleněných). Oproti předchozímu roku to bylo o 295 vydaných stavebních povolení méně, v porovnání s rokem 2010, kdy bylo vydáno 105 743 povolení, činil rozdíl dokonce 18,7 %. V desetiletém horizontu se vydalo v České republice nejvíce stavebních povolení v roce 2011, a to 107 231, nejméně pak v roce 2014 (79 357). Obecně se každý rok vydá o několik tisíc stavebních povolení více v druhém pololetí daného roku, v roce 2020 činil rozdíl mezi prvním a druhým pololetím 2 076.

V České republice bylo v roce 2020 vydáno nejvíce stavebních povolení na bytovou výstavbu (36,9 %), na nebytovou výstavbu dosáhl podíl 19,9 % a na dopravní stavby již jen 6,4 %. Zbylou část tvořila stavební povolení na ostatní inženýrské stavby (36,8 %). Počet vydaných stavebních povolení (bez povolení územně nečleněných) dosahoval v České republice počtu 85 010. V rámci krajů zůstaly v porovnání s rokem 2019 pozice prvních pěti neměnné. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (17 589), druhou příčku obsadil kraj Jihomoravský (9 338), na třetí pozici skončil kraj Moravskoslezský (7 868) a na čtvrtém místě kraj Jihočeský (7 036). Plzeňský kraj byl v mezikrajském porovnání pátý v počtu vydaných stavebních povolení.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …