Domů / Plzeňský rozhled / Rokycanští požádají o dotaci na nová okna do restaurace, metropolitní síť a na chodníky

Rokycanští požádají o dotaci na nová okna do restaurace, metropolitní síť a na chodníky

Zastupitelstvo města Rokycany na svém jednání schválilo podání tří žádostí o dotace na plánované projekty. Peníze mají být použity na nová okna do restaurace Střelnice, metropolitní síť a na chodníky ve Šťáhlavské ulici.  

ilustrační foto

1. Okna Střelnice

V letošním roce Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační titul – Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023. Cílem programu je podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Do programu zapadá rokycanský objekt č. p. 24 v ulici Míru, tzv. Střelnice. Město Rokycany bude podávat žádost o dotaci na výměnu sedmi kusů oken (šest kusů – sál a jeden kus – restaurace) do ulice Třebízského. Jedná se o oblouková okna o rozměru 1400×3450 mm. Projekt bude realizovaný pouze za předpokladu získání dotace, která může činit maximálně 80 % z uznatelných nákladů a max. 1 mil. Kč.  

2. Městská metropolitní síť

Rokycanská radnice

V návaznosti na předchozí realizace městské metropolitní sítě a v souvislosti s budováním metropolitní sítě kraje „CamelNet“, vypsal Krajský úřad Plzeňského kraje pro letošní rok dotační titul Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2023. V rámci tohoto programu město žádá o již 12. etapu metropolitní sítě, která se bude realizovat až v roce 2024. Rokycany žádají o příspěvek ve výši 1,25 milionu korun.  Projekt 12. etapy metropolitní sítě má spojitost s dlouhodobým záměrem města budovat vlastní optickou infrastrukturu a konkrétně se týká záměru vybudování následujících přístupových bodů a úseků:

Šťáhlavská ulice

3. Chodníky Šťáhlavská ulice

V letošním roce se bude realizovat rekonstrukce chodníků v ulici Šťáhlavská. Jedná se o úsek podél silnice II/183 v rozsahu od stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská (II/183) x Boženy Němcové x Vysoký Průhon až do prostoru stávající okruží křižovatky ulic Šťáhlavská (/II/183) x Plzeňská (II/605) x Arbesova (II/183).

Stávající chodník pro pěší je návrhem projektové dokumentace „Rokycany, Šťáhlavská ulice – stavební úpravy chodníku“ v celém rozsahu úprav nově řešen jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty v délce cca jeden kilometr. Součástí návrhu je i úprava nástupiště v místě stávající zastávky veřejné linkové dopravy, úprava stávající křižovatky silnice II/183 (ul. Šťáhlavské) s místními komunikacemi ul. Tymákovskou a Sokolovskou a úprava stávajících sjezdů na sousední nemovitosti v celém rozsahu stavby.  Na tuto akci  město požádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu z 36. průběžné výzvy Infrastruktura po cyklistickou dopravu. Výše dotace je 85 % z celkových uznatelných nákladů.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Soutěž Památka Plzeňského kraje 2022 zná své vítěze

Den památek Plzeňského kraje se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konal již popáté. Součástí slavnostního …