Domů / Plzeňský rozhled / S pochodní od srdce k srdci proběhli běžci Nepomukem

S pochodní od srdce k srdci proběhli běžci Nepomukem

Co je mír? „Mír neznamená nepřítomnost války. Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty,“ říká Sri Chinmoy. Kdo je Sri Chinmoy? Je to sportovec, umělec a mírový filozof, který v roce 1987 založil Peace Run. Službě ideálům světové harmonie věnoval většinu svého života. Svou životní filozofií a dílem inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur k toleranci, porozumění a spolupráci. Za své neúnavné úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenění. 

Co je Mírový běh? Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Ke štafetě se může připojit každý, vložit kousek sebe do pochodně a svou dobrou vůli poslat dál do celého světa. „Když běžíte s pochodní dlouhé kilometry, vidíte a cítíte, že ve světě je plno dobrých lidí“. Pro běžce Mírového běhu se tak zážitek přátelství, míru a harmonie stává hmatatelnou skutečností.

Co je mír? „Mír neznamená nepřítomnost války. Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty,“ říká Sri Chinmoy. Kdo je Sri Chinmoy? Je to sportovec, umělec a mírový filozof, který v roce 1987 založil Peace Run. Službě ideálům světové harmonie věnoval většinu svého života. Svou životní filozofií a dílem inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur k toleranci, porozumění a spolupráci. Za své neúnavné úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenění.

Co je Mírový běh? Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Ke štafetě se může připojit každý, vložit kousek sebe do pochodně a svou dobrou vůli poslat dál do celého světa. „Když běžíte s pochodní dlouhé kilometry, vidíte a cítíte, že ve světě je plno dobrých lidí“. Pro běžce Mírového běhu se tak zážitek přátelství, míru a harmonie stává hmatatelnou skutečností.

Jak to vše začalo? Účast města Nepomuk v Mírovém běhu začala velmi nenápadně návštěvou koordinátora trasy pana Vladimíra Lepiče v kanceláři starosty města pana Vladimíra Vokurky. Protože města i obce na trase jsou vítány, aby se ke štafetě připojily, myšlenka zapojit se tak stala realitou. Spolupráce s místní samosprávou, zájmovými kluby, školami a dalšími dobrovolníky je nedílnou součástí úspěšného průběhu celé akce. „Bez dobré vůle a přispění každého z vás by se tento projekt nikdy nemohl uskutečnit,“ řekl zástupce z týmu běžců na nepomuckém náměstí. 

„Atmosféra byla skvělá, vzduch byl nabitý horkem a bouřkou, která se rychle přibližovala. Obavy o zdárný osud celé akce se ozývají od všech zapojených dobrovolníků, ale všichni doufáme, že se počasí zlepší. Běžci dobíhají k radnici za doprovodu Městské policie Nepomuk i státní Policie Nepomuk a obloha se rázem změní na přívětivou a slunečnou, vše je připravené na zahájení a přivítání. Pan starosta vyzývá k pokřiku a potlesku. Máváme a zdravíme, je to zvláštní pocit vidět hořící pochodeň na vlastní oči,“ říká za realizační tým Mírového běhu v Nepomuku Jana Berkovcová.

Po krátkém úvodu a malém občerstvení se prostor pod radnicí zaplní malými tanečnicemi z Volnočasového centra Fénix.  Vystoupení šikovných dětí bere dech a jsou odměňovány velkým potleskem. Lektorka Klára Šelmátová jim napovídá a ukazuje taneční pohyby, oči dětí i návštěvníků jsou teď upřené i na ni. „Bylo to nevídané, vždy nás překvapí, co ještě můžeme zažít,“ říká pan Vladimír Lepič.

Program pokračuje vystoupením členů týmu Mírového běhu. Hádáme státy, bedlivě posloucháme, co mezinárodní běžci říkají rodným jazykem, abychom správně určili název jejich země. Pak se všichni na chvíli zaposloucháme do tónů a melodie písní, které zpívá sbor běžců Mírového běhu. Jsou v angličtině, ale vypadá to, že všichni rozumějí.

„Co Vás děti trápí, čeho se bojíte?“, zeptá se paní, která program moderuje. Je těžké odpovědět, ale zklidnit svoji mysl a uvolnit se, to je dovednost, která nám pomáhá. „Zavřete oči a zkuste se zamyslet, jaký vzkaz byste chtěli poslat do celého světa.“  Klid, harmonie a mír zavládne na chvíli celým nepomuckým náměstím. Je radost sledovat, jak si děti i dospělí snaží navzájem porozumět.  Následuje společné focení s mírovou pochodní, rozdávání dárků a společné povídání. Tajně doufáme, že si někdy účastníci Mírového běhu na Nepomuk vzpomenou.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …