Domů / Plzeňský rozhled / Slet čarodějnic a zpívání pod májkou 2022 v ZOO

Slet čarodějnic a zpívání pod májkou 2022 v ZOO

Noc z 30. dubna na 1. května není jako mnohé další. Je kouzelná a jako noc filipojakubská je spojena s pálením čarodějnic. Pod názvem Valpružina noc je slavena také v německy mluvících zemích a ve Skandinávii.

Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není rozhodně staročeskou tradicí. Vznikl pod německým vlivem. Už v polovině 19. století byl zakazován jako cosi pověrečného, během II. světové války se nemohly pálit jakékoliv venkovní ohně. V oblibě nebyla filipojakubská noc ani po roce 1945. Přesto v některých částech republiky, například na Vysočině, zapalovali ohně na kopcích nad každou vesnicí, omladina okolo nich skotačila, přeskakovala je, metala do vzduchu hořící březová košťata.

Ráno prvního máje musela stát na návsi májka. Celou noc ji hlídala parta mladých silných mužů, neboť největší potupou bylo její podříznutí sousedy z vedlejší vesnice. Po roce 1990 se pálení čarodějnic a stavění májky ujalo prakticky v každé vesnici a navazuje na ně různý kulturní i sportovní program.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně začala připomínat tyto zvyky na rozhraní dubna a května brzy po roce 2000. Poslední dubnový den se koná na statku Lüftnerka od 15 do 18 hodin slet čarodějnic a čarodějů se strašidelnou pohádkovou stezkou, volbou nejpovedenějších čarodějnic a čarodějů a opékáním špekáčků. Každý návštěvník v čarodějnickém kostýmu má od 12 hodin do zoologické a botanické zahrady vstup zdarma.

Prvního května rozezpívá statkové nádvoří pod tradiční májkou dětský folklorní soubor Plzeňáček, prakticky každoroční host této již tradiční a oblíbené národopisné akce.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Rezignoval děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU

Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslav Holeček dnes ráno vyzval děkana Fakulty zdravotnických studií (FZS) …