Domů / Plzeňský rozhled / Světový den povědomí o autismu aneb rozsviťme se modře!

Světový den povědomí o autismu aneb rozsviťme se modře!

Vnímám svět trochu jinak, ale jsem tady s Vámi!“ Takový je název výstavy a především setkání, které se uskuteční v úterý 2. dubna 2024 od 16 hodin v obřadní síni rokycanské radnice u příležitosti Světového dne povědomí o autismu. Zároveň bude v toto úterý nasvícena modře budova radnice. Město se tak zapojí do osvětové kampaně Light it up blue (Rozsviťme se modře). 

Cílem setkání je především vyjádřit podporu lidem s autismem a jejich blízkým a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. V Rokycanech působí SENs, centrum péče o děti s vývojovou poruchou, který vede Hana Marková. Ta na setkání přiblíží laické veřejnosti základní informace o autismu, jak jednat s klientem s autismem a představí činnost spolku SENs. Své zkušenosti a spolupráci se spolkem přiblíží také rodiny klientů s autismem i lékařka spolupracující právě se spolkem SENs.

Součástí setkání budou informační panely, které vytvořili zaměstnanci SENs společně s klienty. Výstava je složená z prací, textů a obrázků, ale také fotografií = střípků z reálného života dětí a mladých lidí s PAS (poruchou autistického spektra). Cílem výstavy je přiblížit problematiku PAS, formou jednoduchých podnětů z běžného života, a ukázat, že lidé „na spektru“ mají nejen řadu specifických potřeb, problémů, ale také mnoho skvělých dovedností a hodně společného s ostatními lidmi.

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Výskyt PAS je čtyřikrát častější u chlapců než u dívek. Průměrný odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5 až 2 %. Každý rok se tak narodí v České republice okolo 1500 až 2000 dětí s PAS.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …