Domů / Plzeňský rozhled / Tvary ticha Evy Výborné na hradě Klenová

Tvary ticha Evy Výborné na hradě Klenová

V Purkrabství hradu Klenová na Klatovsku se v sobotu 20. srpna v 16 hodin uskuteční vernisáž výstavy Evy Výborné nazvané Tvary ticha II. Samotnou výstavu pak lze navštívit od neděle až do 30. října 2022.

Eva Výborná – Tvary ticha II

Eva Výborná patří ke generaci, která vstoupila na scénu českého výtvarného umění v první polovině 90. let. Hlavními médii, která stojí v popředí jejího zájmu, jsou fotografie a malba. Ve svém výtvarném vyjádření autorka uplatňuje souhru geometrických forem, světla a barvy. Pro práci s fotografií vytváří (převážně z plastových průhledných fólií či papíru) prostorové modely. Ty následně snímá, přičemž využívá různého nasvícení i barevných filtrů. Původně pracovala výhradně se záměrnou neostrostí objektů, v novějších dílech naopak často klade důraz na detail, nebo oba přístupy kombinuje. Výstava v purkrabství hradu Klenová prezentuje výběr fotografií z několika cyklů (mj. Tvary ticha, Vesmír, Vznášení).

hrad Klenová

Autorčina díla vznikají v několika vrstvách. Eva Výborná fotografované objekty nejdříve inscenuje, a tímto někdy až performativním přístupem vzniká dočasná instalace. Tuto scénu pak různě nasvěcuje a teprve později vytváří fotografický obraz s mnoha významovými vrstvami. Právě světlo a barva určují náladu a atmosféru výsledného obrazu. Některá díla představují složitý systém struktur a labyrintů akcentující hloubku prostoru a evokující blíže neurčitý prostor. Mnohé objekty či kompozice jsou schopny magneticky přitahovat pozornost svojí bohatostí tvarů, reflexivitou či působením nejrůznějších odlesků. V jiných obrazech lze rozpoznat spíše minimalistické linie připomínající kresbu.

Práce Evy Výborné jsou inspirovány krajinou, architekturou, okolním prostorem, ale leckdy jen letmými doteky každodenních příběhů. Obsahují hravost, řád i soustředění, ale také určitou míru zranitelnosti.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …