Domů / Plzeňský rozhled / Tvary ticha Evy Výborné na hradě Klenová

Tvary ticha Evy Výborné na hradě Klenová

V Purkrabství hradu Klenová na Klatovsku se v sobotu 20. srpna v 16 hodin uskuteční vernisáž výstavy Evy Výborné nazvané Tvary ticha II. Samotnou výstavu pak lze navštívit od neděle až do 30. října 2022.

Eva Výborná – Tvary ticha II

Eva Výborná patří ke generaci, která vstoupila na scénu českého výtvarného umění v první polovině 90. let. Hlavními médii, která stojí v popředí jejího zájmu, jsou fotografie a malba. Ve svém výtvarném vyjádření autorka uplatňuje souhru geometrických forem, světla a barvy. Pro práci s fotografií vytváří (převážně z plastových průhledných fólií či papíru) prostorové modely. Ty následně snímá, přičemž využívá různého nasvícení i barevných filtrů. Původně pracovala výhradně se záměrnou neostrostí objektů, v novějších dílech naopak často klade důraz na detail, nebo oba přístupy kombinuje. Výstava v purkrabství hradu Klenová prezentuje výběr fotografií z několika cyklů (mj. Tvary ticha, Vesmír, Vznášení).

hrad Klenová

Autorčina díla vznikají v několika vrstvách. Eva Výborná fotografované objekty nejdříve inscenuje, a tímto někdy až performativním přístupem vzniká dočasná instalace. Tuto scénu pak různě nasvěcuje a teprve později vytváří fotografický obraz s mnoha významovými vrstvami. Právě světlo a barva určují náladu a atmosféru výsledného obrazu. Některá díla představují složitý systém struktur a labyrintů akcentující hloubku prostoru a evokující blíže neurčitý prostor. Mnohé objekty či kompozice jsou schopny magneticky přitahovat pozornost svojí bohatostí tvarů, reflexivitou či působením nejrůznějších odlesků. V jiných obrazech lze rozpoznat spíše minimalistické linie připomínající kresbu.

Práce Evy Výborné jsou inspirovány krajinou, architekturou, okolním prostorem, ale leckdy jen letmými doteky každodenních příběhů. Obsahují hravost, řád i soustředění, ale také určitou míru zranitelnosti.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Rokycany se snaží zbavit Bílé haldy, už více než 60 let

Již od konce 19. století je na okraji centra města Rokycan tzv. Bílá halda. Ta …