Domů / Plzeňský rozhled / Ulice Plzně kontrolují noví preventisté kriminality. Pocházejí z Ukrajiny.

Ulice Plzně kontrolují noví preventisté kriminality. Pocházejí z Ukrajiny.

Čtyři nové asistenty prevence kriminality, kteří budou přednostně pracovat s ukrajinskou menšinou, má nově město Plzeň. Novými pomocníky strážníků jsou Ukrajinci, kteří v západočeské metropoli už řadu let žijí. V Plzni, která má jednu z největších průmyslových zón v České republice, dlouhodobě pracují tisíce Ukrajinců. Další do Plzně přišli v souvislosti s válečným konfliktem a jejich počty stále narůstají. 

Cílem programu je pomoci lidem prchajícím před válkou, kteří v Plzni nalezli dočasné zázemí a neumějí se zorientovat v novém prostředí, a rovněž pomoci Policii ČR a Městské policii Plzeň (MPP) s problémy, které s Ukrajinci jen obtížně řeší. „Chceme, aby ukrajinští asistenti přispěli k omezení porušování veřejného pořádku a zvýšili pocit bezpečí obyvatel Plzně. Měli by rovněž působit preventivně a přispět ke snížení počtu spáchaných přestupků a trestných činů. Ze zkušeností z minulých let totiž víme, že asistenti jsou komunitou velmi dobře přijímáni,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti.

radní Jiří Winkelhöfer

Asistenti pomohou uprchlíkům i s překonáním jazykové bariéry při seznamování se s právními normami a vyhláškami města Plzně a s navázáním kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb.

Podle velitele MPP Petra Nováčka je pro strážníky pomoc asistentů velkým přínosem. „Asistenti prevence kriminality jsou zařazeni na obvodní služebnu ve Skvrňanech, působit budou v centrálním obvodu a podle aktuální situace je nasměrujeme do oblastí s větší kumulací válečných uprchlíků, tedy do okolí ubytoven, obchodních center nebo úřadu práce. Jednou z vytížených lokalit je také okolí Boleveckých rybníků, kde zejména v letních měsících docházelo k vandalství, pytláctví nebo nelegálnímu rozdělávání ohňů,“ popsal Petr Nováček. 

Noví pracovníci MPP budou spolupracovat také se školami, které přijaly velký počet ukrajinských žáků. Některé děti totiž zatím neznají nové prostředí a mají problémy se přizpůsobit školnímu systému. Asistenti proto mohou plnit roli průvodců pro nové žáky a pomohou jim se rychleji integrovat. Denně budou také vyhodnocovat poznatky týkající se bezpečnostní situace ve sledovaných oblastech.

Projekt je realizovaný v rámci mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“. Město Plzeň obdrželo dotaci ve výši 1 milion 65 tisíc korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …