Domů / Plzeňský rozhled / V kraji bylo vloni spácháno 9 562 trestných činů, je to méně než o rok dříve

V kraji bylo vloni spácháno 9 562 trestných činů, je to méně než o rok dříve

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 registrováno méně trestných činů než v předchozím roce. Nejvýraznější trestná činnost byla zaznamenána v okrese Plzeň-město. Počet dopravních nehod v regionu se značně zvýšil stejně jako věcná škoda jimi způsobená. Počet osob usmrcených při dopravní nehodě se meziročně snížil, stejně tak jako počet požárů i osob při nich zraněných.

Podle údajů Policejního  prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2023 spácháno 9 562 registrovaných trestných činů, což představuje meziroční pokles o 645 činů, tedy o 6,3 %. V dlouhodobé časové řadě zaujímá první místo se zcela nejvyšším počtem trestné činnosti rok 1999, ve kterém bylo spácháno celkem 18 446 registrovaných trestných činů, což je téměř dvojnásobek činů spáchaných v roce 2023. V celorepublikovém měřítku Plzeňský kraj tvoří 5,3 % registrované trestné činnosti a řadí se tak na šesté místo ze všech krajů. První místo připadá Praze s 22,6 %, naopak nejnižší trestná činnost byla páchána v Pardubickém kraji (2,7 %).

Procento objasněnosti  se v Plzeňském kraji pohybuje od roku 2010 v rozmezí 43,4–54,4 %. Rok 2023 přinesl 43,9 % objasněných registrovaných trestných činů, což je druhá nejnižší hodnota v časové řadě a oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 0,5 procentního bodu. V rámci celé České republiky se v roce 2023 nejméně dařilo objasnit trestné činy v Hl. m. Praze (25,1 %), naopak nejvyšší úspěšnost měl Ústecký kraj (60,5 %). Plzeňský region se svým podílem umístil na čtvrtém nejnižším místě ze všech krajů ČR.

Trestná činnost v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu byla v roce 2023 nejvýraznější v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejlépe na tom byly kraje Pardubický, Vysočina a Zlínský. (Střední stav obyvatel vyjadřuje počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku, který vychází z bilance počtu obyvatel daného území od počátku roku do konce června.Plzeňský region se zařadil s 15,7 registrovanými trestnými činy na tisíc obyvatel na šestou pozici mezi kraji.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …