Domů / Plzeňský rozhled / Velikonoční sbírka pomůže rodinám v krizové situaci i samoživitelům

Velikonoční sbírka pomůže rodinám v krizové situaci i samoživitelům

Hladká a polohrubá mouka, cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva, trvanlivé mléko, hrozinky, mandle, jakékoli sladkosti, ale i těstoviny nebo konzervy. To jsou potraviny, kterými mohou lidé přispět do velikonoční sbírky Nový začátek. Startuje právě dnes, v pondělí 15. března, a organizuje ji Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Potraviny, které jsou určeny pro rodiny v krizi, samoživitelky i samoživitele a rodiny s více dětmi, je možné nosit do prostor u vrátnice magistrátní budovy v Kopeckého sadech 11. 

„Velikonoční sbírka Nový začátek se poprvé z iniciativy Odboru sociálních služeb konala v roce 2018. Pracovníci magistrátu, plzeňských obvodních úřadů či spřátelených neziskových organizací tehdy poprvé přispěli k tomu, že koleda či čerstvě upečený velikonoční mazanec nechyběly ani v rodinách, které se ocitly v krizové situaci či u matek, jež se svými dětmi pobývají v azylových domech nebo u samoživitelů a samoživitelek. Těší mě, že ani nyní, v době, která je pro všechny velmi složitá, nechybí chuť pomáhat a kolegyně i kolegové se do organizování sbírky opět pustili. Díky nim i dárcům si potřební budou moci dopřát krásně prožité velikonoční svátky,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Sbírka Nový začátek odstartuje v pondělí 15. března a lidé budou moci nosit potraviny do prostor v Kopeckého sadech 11 každý všední den, vždy od 6 do 18 hodin. Sbírka potrvá do pátku 26. března.

Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí

„Jsem šťastná, že stále je hodně lidí, kteří si uvědomují, že to, co mnoho z nás vnímá jako samozřejmost – tedy mít dostatek či až nadbytek potravin, je pro jiné jen snem. Těší mě, že díky těm, kdo sbírku organizují a těm, kdo do ní přispějí, je možné tento sen alespoň částečně naplnit. Díky všem, kterým není osud druhých lhostejný a připojí se s námi ke sbírce Nový začátek, si mohou rodiny v krizové situaci, matky v azylových domech i samoživitelé užít velikonoční svátky s dostatkem potravin i pořádnou koledou. Jsem ráda, že se v dnešní době najdou lidé, kteří si dokáží ubrat ze svého blahobytu a obdarovat ty, kteří se souhrou špatných náhod či řízením osudu ocitli například v azylových domech,“ svěřila se náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková, která nad sbírkou Nový začátek převzala patronát.

„Více než kdy jindy jsou aktivity tohoto druhu žádoucí, ať již jde o sbírky oděvů, hraček a domácích potřeb nebo jako nyní o sbírku potravin. Těší mě, že mám kolem sebe kolegy, kteří vnímají, že ne všichni žijí v hojnosti a jsou ochotni zorganizovat pomoc a že se najde mnoho lidí, kteří se k pomoci připojí a přinesou dary. Načasování do předvelikonoční doby je na místě, už kvůli všem těm, kterým výtěžek sbírky přinese velikonoční radost. A budu opravdu ráda, když se podaří nashromáždit dostatek potravin na velikonoční pečení i dostatek sladkostí na bohatou koledu pro děti,“ doplnila Helena Knížová.

Vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková uvedla, že už na začátku března pracovníci magistrátu, plzeňských obvodních úřadů a spřátelených neziskových organizací obdrželi výzvu s prosbou přispět do sbírky. „Tentokrát počítáme s tím, že se připojí i veřejnost, povědomí o sbírce se šíří i prostřednictvím sociálních sítí, za což jsme v tomto případě velmi rádi,“ upozornila Alena Hynková. „Velké poděkování patří všem kolegům za chuť podílet se na dobré věci, za realizaci a za ochotu osobně přispět opravdu potřebným. Pro člověka, který má střechu nad hlavou, má co jíst a je v životě spokojen, je složité si představit, jak tenká je hranice mezi tímto stavem a stavem zoufalství a chudoby,“ dodala Alena Hynková.

Sbírka Nový začátek bude ve vymezených prostorách v Kopeckého sadech 11 probíhat za přísných hygienických opatření. Shromážděné potraviny budou pravidelně tříděny pracovníky z odboru sociálních služeb. Dárci budou vstupovat jednotlivě, místnost bude pravidelně větrána, k dispozici budou dezinfekční prostředky. Druhou možností, jak potraviny darovat, je, že pracovníci jednotlivých magistrátních odborů či obvodních úřadu nebo neziskových organizací mohou dary shromáždit na svém pracovišti a následně najednou odvézt na sběrné místo v Kopeckého sadech 11. Veškeré dary budou po 26. březnu roztříděny a nejpozději
31. března, tedy ještě před velikonočními svátky, předány potřebným, již zmíněným matkám s dětmi v azylových domech, rodinám s více dětmi, rodinám nacházejícím se v mimořádně složité situaci, s nimiž jsou neziskové organizace a sociální odbory městských obvodů v kontaktu. Rozvoz darů potřebným zajistí členové Městské policie Plzeň.

Velikonoční sbírka Nový začátek:

  • Dary se shromažďují v Kopeckého sadech 11
  • Termín konání: od 15. do 26. března, ve všední dny od 6 do 18 hodin
  • Darovat je možné: hladkou a polohrubou mouku, cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva, trvanlivé mléko, hrozinky, mandle, jakékoli sladkosti, trvanlivé potraviny a konzervy

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …