Domů / Plzeňský rozhled / Základní kámen stavby městského okruhu Plzeň položen

Základní kámen stavby městského okruhu Plzeň položen

V meandru řeky Mže v Radčicích se dnes konalo slavnostní zahájení a poklepání na základní kámen stavby „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“. Tato veřejně prospěšná stavba části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni navazuje na stavbu „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ a je ukončena v šestiramennou spirálovou okružní křižovatku na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů.

„Druhá část městského okruhu je jednou z největších investičních staveb Plzeňského kraje a města Plzně. K tomu, aby mohla být zahájena druhá etapa obchvatu Plzně, vedla dlouhá cesta, ale podařilo se po mnoha jednáních dojít až k tomu, že se tu dnes můžeme sejít a poklepat na základní kámen stavby. Věřím, že realizace celého projektu poběží podle plánu a řidiči se po nové komunikaci budou moci projet za tři roky,“ řekla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Veřejná zakázka na vybudování stavby byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. korun (bez DPH) s termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Na realizaci stavby získal Plzeňský kraj dotaci 1,54 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o největší dotaci z IROPu v ČR poskytnutou z prostředků EU.

„Touto stavbou konečně začínáme splácet historický dluh na silniční síti ve městě Plzni. Městský západní okruh je pro nás prioritou. Dokončením jeho druhé etapy propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. 

Vítězem otevřeného výběrového řízení na zhotovitele je „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti Berger Bohemia, a.s. a Metrostav a.s. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem byla uzavřena 17. dubna 2020. Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).  Veškerou investorskou činností při realizaci stavby je pověřena krajská příspěvková organizace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

V závislosti na průběh jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby: TDS, autorský dozor stavby, koordinátor BOZP, zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, pyrotechnický průzkum, ekologický dozor a geotechnický dohled.

Staveniště bylo formálně předáno zhotoviteli 29. dubna 2020. V minulých týdnech již probíhalo v místě stavby svážení dřevní hmoty na určené deponie, štěpkování zbylé dřevní hmoty a všeobecné vyklízení prostoru staveniště. V trase budoucí komunikace byly dokončeny demolice objektů. Byla vybudována provizorní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská v Plzni – Křimicích, včetně realizace napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská. Momentálně pokračují práce na přeložkách distribučního zařízení pro dodávku elektrické energie (ČEZ).

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …