Domů / Plzeňský rozhled / Aby knihovna Plzně odpovídala standardům 21. století

Aby knihovna Plzně odpovídala standardům 21. století

První velký krok k revitalizaci své knihovny udělalo město Plzeň. Hotová je architektonicko-provozní studie revitalizace hlavní budovy Knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany 13. Vypracovali ji plzeňští architekti Jaromír Veselák a Jan Toman a je prvním velkým krokem k rozsáhlé přestavbě, která zlepší služby, jež knihovna poskytuje, a umožní rozvoj její komunitní činnosti. Přeměna knihovny by měla začít v nejbližších letech a město Plzeň ji uhradí i díky přislíbené dotaci z výzvy ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

Knihovna města Plzně – vizualizace

Naše Knihovna města Plzně patří k největším zařízením svého typu v republice. Od svého vzniku se však potýká s nedostatečnými prostory budovy v ulici Bedřicha Smetany. Ta je totiž situována na velmi dobře dostupném místě v centru města a denně ji tedy navštíví okolo pěti set čtenářů. Její prostory a zázemí však nevyhovují potřebám uživatelů, zaměstnanců ani knižního fondu. Je proto nutné knihovnu revitalizovat, aby odpovídala standardům 21. století,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

Upozornila, že největší proměnou by měl projít prostor Ústřední knihovny pro dospělé v přízemí a také prostor podkroví, kde by díky půdní vestavbě měl vzniknout multifunkční sál s klubovnou pro komunitní aktivity a malou střešní terasou. Navrhované úpravy se však v určité míře dotknou všech šesti podlaží od sklepa až po půdu. Jednou z priorit je s ohledem na imobilní občany a seniory i odstranění bariér.

Budova v ulici Bedřicha Smetany 13 je nemovitou kulturní památkou a zároveň je součástí Městské památkové rezervace Plzeň. Byla postavena v roce 1914 architektem Ludwigem Tremmlem a stavitelem Františkem Němcem st. a původně sloužila jako Anglo-rakouská banka. Jako součást řadové výstavby téměř neumožňuje přístavbu. Knihovna ji užívá od druhé poloviny 50. let minulého století.  

Studie, která získala všechna potřebná stanoviska, včetně vyjádření památkářů, se v příštím roce stane podkladem k vypsání soutěže na projekt stavby. Vlastní realizace stavebních úprav by mohla proběhnout v letech 2025-2026. Náklady na revitalizaci by měly podle současných odhadů činit necelých 100 milionů korun, z dotačního programu v rámci výzvy ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027 je přislíbeno až 70 milionů korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …