Domů / Plzeňský rozhled / Česko čeká další stárnutí populace. Kolik nás bude a v jakém věku?

Česko čeká další stárnutí populace. Kolik nás bude a v jakém věku?

Česko čeká další stárnutí populace, zvyšování podílu i počtu osob ve starších věkových skupinách, naopak ale snížení zastoupení a velikosti populace osob v ekonomicky aktivním věku a dětí. Výchozím počtem obyvatel nové projekce obyvatel ČSÚ je stav na počátku roku 2023.

Foto Pixabay

K 1. lednu patřilo k obyvatelům Česka 10,83 milionu osob, včetně těch s udělenou dočasnou ochranou. Při naplnění scénářů o budoucím vývoji plodnosti, úmrtnosti a migrace vložených do střední varianty projekce se bude počet obyvatel Česka dále zvyšovat již pouze v letech 2023 a 2024, a to na 10,91 milionu na počátku roku 2025, a pak v letech 2028 a 2029. V mezidobí 2025–2027 se důsledkem očekávaného odchodu uprchlíků počet obyvatel sníží. Poté, od konce tohoto desetiletí až do konce projektovaného období, tj. do roku 2100, bude velikost populace Česka klesat nepřetržitě.

Úbytky obyvatel budou během 30. a 40. let mírné (−0,2 až −0,4 ‰ ročně). Ještě v polovině století by tak počet obyvatel měl dosahovat úrovně 10,7 milionu. V 50. a 60. letech 21. století ale snižování početnosti naší populace zrychlí a nejhlubší úbytky očekáváme zkraje druhé poloviny 60. let (až −2,6 ‰ ročně). Ke zpomalení poklesu počtu obyvatel by mělo dojít až během 70. a 80. let (k −1,0 ‰ ročně). Populace Česka se tak bude zmenšovat: do poloviny 60. let na 10,5 milionu, v první polovině 90. let na 10 milionů.

Poslední údaj z nové projekce ČSÚ hovoří o očeká­vaném počtu obyvatel 9,9 milionu na počátku roku 2101. To je cca o 9 % méně než na prahu roku 2023. Nízká (pesimistická) varianta, která oproti střední variantě počítala s nižší úrovní plodnosti, horšími úmrtnostními poměry a nižšími zisky obyvatel za­hraniční migrací, vede k poklesu počtu obyvatel těsně pod hranici 10 milionů již v polovině století a do jeho konce pak na úroveň 7,5 milionu. Naplnění předpokladů zanesených do vysoké (optimistické) varianty by pak znamenalo zvýšení počtu obyva­tel na téměř 11,3 milionu v polovině století, resp. 12,3 milionu na počátku roku 2101.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …