Domů / Plzeňský rozhled / Do roku 2026 má na Bílé haldě vzniknout 16 stavebních parcel

Do roku 2026 má na Bílé haldě vzniknout 16 stavebních parcel

Na okraji centra města Rokycan je již od konce 19. století Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde byly navršené hromady strusky.  Zájemce o dané pozemky oznámil městu, že dne 2. února 2024 byla zlikvidována Bílá halda. Odvezeno bylo celkem 33 800 tun odpadu z metalurgických provozů bývalé slévárny. Předmětný odpad byl použit jakožto prvek při zhotovení opěrné zdi – zpevnění svahů v Dýšině v souladu s platnou legislativou.

Bílá halda – červenec 2023

Zastupitelstvo města 23. ledna 2023 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene, která ho zavazuje, aby do roka od podpisu smlouvy odvezl veškerý nahromaděný materiál. To zájemce stihl o čtyři měsíce dříve.

Bílá halda – únor 2024

„Naším cílem je využít pozemek pro vybudování 16 parcel pro rodinné domy. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Do dvou let od podpisu smlouvy musí zájemce zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí  rodinné domy dle urbanistické studie z roku 2011.

Bílá halda – únor 2024

„Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. V současnosti probíhají projekční práce na nové dopravní a technické infrastruktuře,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

Bílá halda – únor 2024

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů, nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem nebyl. Bílou haldu tvořily hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …