Domů / Plzeňský rozhled / Nepomucké dotační programy podpoří aktivity občanů

Nepomucké dotační programy podpoří aktivity občanů

Pravidla pěti městských dotačních programů pro rok 2023 už na konci loňského roku schválili zastupitelé Nepomuka na jižním Plzeňsku. Na tyto programy má Nepomuk v rozpočtu připraveny finanční prostředky ve výši 1 050 000 korun. Žádosti o ně je možné podávat od zítřka až do konce letošního února.  

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
  1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.  Možní žadatelé: Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let.   

  1. Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku. Možní žadatelé: Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

  1. Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí. Možní žadatelé: Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

  1. Podpora činnosti neziskových organizací

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku. Možní žadatelé: Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

  1. Obnova historického jádra města Nepomuku

Cílem programu je podpora obnovy a oprav domů a dalších budov (neprohlášených za kulturní památky) ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování či obnovu historického vzhledu dotčených objektů a tradičního rázu sídla. Možní žadatelé: Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Informace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce nyní najdete na webu

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině si nyní mohou …