Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňany aktuálně trápí zhoršená bezpečnost ve městě

Plzeňany aktuálně trápí zhoršená bezpečnost ve městě

Situaci s problémovými lidmi bez domova intenzivně řeší město Plzeň. Iniciovalo proto pracovní schůzku se zástupci Městské policie Plzeň a Policie České republiky a neziskových a dalších organizací, které v západočeské metropoli pracují s lidmi bez domova nebo se závislými. Na jednání řešili jejich problematické chování, jak mu předcházet a rovněž se domluvili na užší spolupráci a pravidelném setkávání. Z průzkumu mezi Plzeňany totiž vyplynulo, že velkou část obyvatel trápí právě bezpečnost ve městě.

Tento poznatek je pro nás zásadní, týká se nejen města Plzně, ale také městské policie, státní policie a neziskových organizací. Situaci intenzivně řešíme, a proto jsme společně identifikovali problémy a vykročili k systémové spolupráci. Problém chceme vyřešit tak, aby byl výsledek příznivý pro všechny strany a podpořit ty projekty, které nám k tomu pomohou,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Dotazníkové šetření mezi občany probíhalo v dubnu letošního roku. Dotazník vyplnilo více než dva a půl tisíce lidí, a právě bezpečnostní situace ve městě a chování lidí bez domova byla mezi nimi vnímána jako největší problém. „Potřebujeme proto s výše uvedenými složkami pravidelnou spolupráci,“ sdělil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Podle Světlany Budkové, radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení, se tato skupina bude scházet pravidelně, bude řešit jednotlivá a včas avizovaná témata. I proto do budoucna radnice chystá hned několik projektů. Jak doplnil velitel městské policie Petr Nováček, největším problémem jsou lidé, kteří opakovaně narušují veřejný pořádek, obtěžují občany a strážníky ignorují.

Na tyto osoby máme velmi omezené pravomoci. Potřebujeme proto úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi. Uvítali bychom, kdyby se jejich pracovníci zúčastnili například školení našich zaměstnanců nebo pochůzek se strážníky, protože jejich role je v tomto případě nenahraditelná,“ uvedl velitel městské policie Petr Nováček.

Rada města Plzně rovněž schválila vyhlášení dotačního programu s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023, jehož cílem je pomoci organizacím, které poskytují služby právě sociálně slabým, lidem bez domova a v nouzi. Finance z dotačního titulu jsou rovněž určeny na podporu pilotních projektů, které mají za cíl začlenit a akutně podpořit sociálně vyloučené osoby či na aktivity, které zvyšují dostupnost a kvalitu zdravotní péče lidem, kteří k ní nemají standardní přístup.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …