Domů / Plzeňský rozhled / Podpora obcím, které byly postiženy živelnou pohromou

Podpora obcím, které byly postiženy živelnou pohromou

Rada Plzeňského kraje doporučila zastupitelstvu schválit dotaci 1,9 milionů korun s ohledem na lokální povodňové události letošního léta celkem pěti obcím.

foto pixabay

„Podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Tou se rozumí odstranění škod na majetku, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou základní funkci, nebo pořízení majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou,“ uvedla hejtmanka kraje Ilona Mauritzová.

Dotační titul vyhlašuje každoročně Odbor bezpečnosti a krizového řízení Plzeňského kraje na základě schválení krajskou radou v listopadu 2018. Finanční podpora může dosáhnout až 70 % nákladů. V letošním roce o finanční pomoc požádaly obce Bezdružice (dřevěná věž požární zbrojnice), Bukovník (vodovodní řad), Mladý Smolivec (most přes Smolivecký potok a kanalizační žlab a vpusti), Šťáhlavy (betonové koryto potoka Beránka nebo Táborská ulice), Petrovice u Sušice (Jiřičná Farmářská stezka, mostek ke koupališti nebo místní komunikace).

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Osada z doby železné odstartuje v zoo Dny pravěkých technologií

Již řadu let obohacují nabídku Zoologické a botanické zahrady města Plzně zábavně-vzdělávací formou členové spolku Oživená prehistorie. …